Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Handvatten voor schoolbesturen PO/VO coronavirus COVID- 19

Het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een servicedocument opgesteld dat handvatten biedt voor schoolbesturen in PO en VO om uitvoering te geven aan de landelijke maatregelen die op 15 maart bekend zijn gemaakt.

Naast een aantal aandachtspunten is in het document meer informatie te vinden over:

  • Onderwijs op afstand (docenten op school, leerlingen andere locatie)
  • Eindtoets PO
  • Examens VO

Bij Onderwijs op afstand worden onder meer de volgende tips gegeven:

  • Maak een plan voor de komende weken, en maak gebruik van Kennisnet.
  • Ga uit van wat er al is: laat leerlingen zoveel mogelijk gebruik maken van al beschikbare (digitale) leermiddelen en oefenprogramma’s.
  • Wanneer er achterstanden worden opgelopen, is het raadzaam nu al een plan te maken op welke manier achterstanden later ingehaald kunnen worden.
  • Als er keuzes gemaakt moeten worden in het opzetten van het afstandsonderwijs (niet voor elk vak is dit even snel ingericht), is het raadzaam te beginnen met de kernvakken (zeker in groep 8 PO) en in het VO de examenklassen om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens VO.
  • Als het niet voor alle leerlingen per direct lukt om afstandsonderwijs op te zetten, zijn het ministerie van OCW en de inspectie coulant als het gaat om onderwijstijd.
  • Bij afstandsonderwijs dat leerlingen thuis volgen is het bieden van structuur heel belangrijk.

Click hiervoor het hele servicedocument.