Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

"Het gaat om de combinatie: goed leren bewegen én voldoende bewegen."

KVLO-directeur Cees Klaassen over de staat van het bewegingsonderwijs in Nederland

Kinderen moeten voldoende bewegen, maar vooral ook góéd leren bewegen. Dat is al sinds haar oprichting in 1862 de opvatting van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Deze opvatting heeft alleen maar aan kracht gewonnen nu wetenschappelijk onderzoek maar ook het rapport Peil.Bewegingsonderwijs van de Onderwijsinspectie aantoont dat de bewegingsvaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs de afgelopen tien jaar flink zijn afgenomen.