Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Inschrijving EU-Schoolfruit- en Groenteprogramma 2021-2022 bekend

Van 6 tot en met 19 september 2021

Van 6 t/m 19 september kunnen scholen zich via de website euschoolfruit.nl inschrijven voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2021-2022. Deelnemende scholen ontvangen gedurende 20 weken, 3 porties groente en fruit per leerling, per week. Het EU-Schoolfruitprogramma is bedoeld voor basisscholen, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

3000 deelnemende scholen

Er kunnen ongeveer 3000 scholen deelnemen. Wanneer het aantal inschrijvingen meer is dan de maximale capaciteit dan vindt een loting plaats. Scholen die vorig jaar uitgeloot zijn kunnen gegarandeerd meedoen indien zij zich inschrijven.

Het programma loopt van de week van 15 november (week 46) t/m de week van 18 april (week 16). Tijdens deze periode wordt op maandag of dinsdag het fruit gebracht.

Van 20 naar 40 weken Schoolfruit

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma duurt 20 weken. Het uiteindelijk doel is dat het eten van groente en fruit in de ochtendpauze op school de gewoonte wordt.

Zijn er bij u op school al één of meerdere vaste groente- en fruitdagen? Kies bij voorkeur voor alle vijf de schooldagen. Dat geeft duidelijkheid voor kinderen, ouders en leerkrachten. Voor meer info zie stap 1 van het stappenplan.

Aan de slag met voedseleducatie

Eén van de voorwaarden voor deelname aan het EU-Schoolfruit is dat in elke klas tenminste de Startles EU-Schoolfruit en een korte lesactiviteit gegeven worden. Deze lesmaterialen zijn gratis te vinden op het gratis lesportaal Chef! en zijn ook buiten het programma beschikbaar.