Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Kinderen willen vaker buitenles

400 geïnterviewde kinderen geven buitenles gemiddeld een 8,8

Nieuw onderzoek toont aan: kinderen willen één keer per week buitenles krijgen. 400 geïnterviewde kinderen geven buitenles gemiddeld een 8,8. Ze ervaren tijdens een buitenles meer plezier en ze krijgen meer frisse lucht en beweging.

Het wordt steeds meer onderkend dat spelen en buiten zijn voor kinderen van groot belang zijn. De combinatie van natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht zorgt ervoor dat kinderen zich beter kunnen concentreren in de klas.

Jantje Beton en IVN Natuureducatie werken sinds 2013 samen aan Gezonde Schoolpleinen en organiseren sinds 2016 jaarlijks in april de Nationale Buitenlesdag. Met deze dag willen ze leerkrachten stimuleren om meer met kinderen naar buiten te gaan. Aan de Nationale Buitenlesdag van 2018 deden in totaal meer dan 2.400 basisscholen mee.

In de afgelopen jaren is onderzoek uitgevoerd onder leerkrachten om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en behoeftes van hen om meer buitenles te geven en de (leer)opbrengst die zij daarvan verwachten. De waardering voor buitenlessen en de ervaren meerwaarde hiervan voor de kinderen zelf is nog niet in kaart gebracht. Het rapport ‘Waardering en ervaren meerwaarde buitenlessen door leerlingen’ doet dit wel. Het onderzoek is uitgevoerd door ResCon in opdracht van Jantje Beton en IVN Natuureducatie.

Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in de beleving van kinderen ten aanzien van buitenlessen en de ervaren meerwaarde t.o.v. traditioneel onderwijs. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om te delen met leerkrachten, schoolbesturen en, in het verlengde daarvan, beleidsmakers om deze inzicht te geven in hoe kinderen buitenlessen ervaren. De uitkomsten kunnen zij gebruiken bij de keuze voor en toepassing en stimulering van buitenlessen op basisscholen.

Het belang en de meerwaarde van buitenlessen zit volgens het rapport in:

  • Kinderen doen actiever mee
  • Fijne afwisseling
  • Meer samenwerken
  • Meer enthousiasme
  • Betere aansluiting met de leerstof

Lees het volledige rapport hier.

Een infographic met de belangrijkste resultaten vindt u hier.