Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Nederlandse en Belgische Limburgse universiteiten werken samen aan groene en gezonde scholen

Wat is het effect van een vergroening van scholen en verhoging van biodiversiteit op de gezondheid, het welbevinden en de cognitieve prestaties van kinderen? Dat gaan de Nederlandse Maastricht University en de Belgische Universiteit Hasselt (Centrum voor Milieukunde en BIOMED) de komende periode gezamenlijk onderzoeken in een pilotproject.

Het uitgangspunt is dat beide universiteiten daarbij leren van elkaars projecten. Bij Maastricht University gaat het om de Gezonde Basisschool van de Toekomst, bij Universiteit Hasselt gaat het om vergroeningsprojecten van schooldomeinen.

Over Gezonde Basisschool van de Toekomst

Doel van de Gezonde Basisschool van Toekomst is het bieden van een gestructureerd dagritme aan kinderen met voldoende tijd voor onderwijs, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding zodat ze een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken. Het GBT-project laat volgens de onderzoekers duidelijk zien dat hoe jonger je begint met het aanleren van een gezonde levenswijze, hoe meer effect het heeft op de langere termijn. Kinderen nemen het gezonde gedrag bovendien mee naar huis, en zorgen op die manier voor gedragsverandering bij de ouders. Vooral de kwetsbaarste gezinnen hebben hier veel baat bij.

Over vergroening van schooldomeinen

Uitgangspunt van het project vergroening van schooldomeinen is het idee dat een groene school een waardevolle rust- of leefplaats voor de plaatselijke natuur is en de gevolgen tempert van de klimaatverandering zoals extreme hitte en neerslag. Een natuurlijk schooldomein biedt meer afwisseling en uitdaging voor kinderen. Ze kunnen er op heel uiteenlopende manieren spelen en ontwikkelen. Doordat ze meer bewegen zijn ze gezonder. Bovendien wordt er minder gepest op een groene speelplaats. Kinderen worden motorisch sterker, sociaalvaardiger, meer risicocompetent en meer zelfsturend. Door een speelplaats natuurlijker in te richten krijg je een rijke, prikkelende leeromgeving voor natuurRijk leren waar elk kind talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Het onderzoek vindt plaats in de periode september 2021 tot mei 2023. In de periode van mei 2023 tot oktober 2023 worden de uitkomsten geanalyseerd. Oplevering van het onderzoek staat gepland voor november 2023.

In het onderzoeksconsortium werken Prof. dr. Onno Van Schayck, Dr. Maartje Willeboordse, Drs Bo van Engelen en Drs Marla Hahnraths van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde van Maastricht University samen met Dr. Silvie Daniels en Prof. dr. Robert Malina van de Onderzoeksgroep Milieueconomie van Universiteit Hasselt, Prof. dr. Michelle Plusquin van de Onderzoeksgroep Epidemiologie van Universiteit Hasselt en met Prof. dr. Piet Stinissen van de Faculteit Geneeskunde van Universiteit Hasselt.