Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Nieuw onderzoek naar thuiszittende leerlingen

Om meer inzicht te krijgen in oorzaken en mogelijke oplossingen van thuiszittende leerlingen analyseert het Kohnstamm Instituut uitspraken van de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Het gaat om geschillen die ouders voorleggen en die betrekking hebben op plaatsing in of verwijdering van leerlingen uit een school of over het ondersteuningsaanbod van een school (PO/VO).

Het doel van het onderzoek is: achterhalen welke factoren van belang zijn voor een aanpak ter voorkoming of beperking van het aantal thuiszittende leerlingen. Het resultaat is een aantal aanbevelingen die relevant zijn voor professionals op scholen, in besturen en in samenwerkingsverbanden. De onderzoeksvragen zijn:

  • Welke soorten problematiek doen zich voor bij de GPO over thuiszitters?
  • Wat kan op basis van een analyse van de casuïstiek van de onderwijsgeschillen worden gezegd over oorzaken van thuiszitten?
  • Welke factoren vormen aanleiding om schoolleiders, bestuurders, samenwerkingsverbanden, docenten en begeleidende professionals te adviseren?
  • Hoe zijn deze factoren te plaatsen in het licht van wat reeds bekend is uit (wetenschappelijke) literatuur?

Het onderzoek is gestart in augustus 2020 en zal in november 2020 worden afgerond. Opdrachtgever van het onderzoek is de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). De projectleider van het onderzoek is Cissy Pater. Aan het onderzoek werken mee Annabel Vaessen en Guuske Ledoux.