Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Online bijeenkomst over kwaliteitsontwikkeling en geleerde lessen in coronatijd

Het Nederlands Jeugdinstituut en het Steunpunt Passend Onderwijs organiseren een gratis online bijeenkomst op 7 oktober voor professionals werkzaam in bovenschoolse voorzieningen en samenwerkingsverbanden. Het eerste deel draait om kwaliteitsontwikkeling en het toezichtskader van de Onderwijsinspectie. Het tweede deel gaat over de geleerde lessen in coronatijd, zoals de meerwaarde van stoepgesprekken en de mogelijkheden van afstandsonderwijs.

Thema 1: 9.00-11.00 Kwaliteitsontwikkeling

Bovenschoolse voorzieningen dienen te voldoen aan het toezichtskader van de Onderwijsinspectie dat gaat over de beoordeling van de onderwijskwaliteit van de voorziening. Het kader levert in de praktijk vragen op over de inhoud en over hoe hieraan voldaan kan worden. Vragen als: welke kwaliteitseisen worden gehanteerd? Hoe werk je aan kwaliteitsontwikkeling? Welke dilemma's spelen er en hoe ga je hier als voorziening mee om? Welke goede voorbeelden zijn er? Dit alles staat centraal in het eerste deel van de bijeenkomst.

Thema 2: 11.15-13.15 Geleerde lessen in coronatijd

In het tweede deel van de bijeenkomst wordt ingegaan op geleerde lessen in coronatijd met jongeren in kwetsbare posities:

  • Samenwerken met leerplicht: hoe de schoolgang te motiveren zonder proces-verbaal, de meerwaarde van stoep- en huisgesprekken.
  • Afstandsonderwijs: ervaringen en nieuwe mogelijkheden nader belicht.
  • Noodopvang: samenwerken van onderwijs en jeugdhulp maakt meer mogelijk als je samen de schouders eronder zet.

Voor wie

De bijeenkomst is voor docenten, leerlingbegeleiders, ondersteuningscoördinatoren, teamleiders van scholen, jeugdhulpverleners en leidinggevenden van bovenschoolse voorzieningen. Directeuren van de samenwerkingsverbanden attenderen we specifiek op het eerste gedeelte van de bijeenkomst.

Online bijeenkomst

De organisatoren beseffen dat deelnemers veel waarde hechten aan een fysieke ontmoeting. Gezien de huidige omstandigheden en onvoorspelbare ontwikkelingen kiezen ze echter voor de veiligheid van een online bijeenkomst. Ze gebruiken verschillende werkvormen waarbij ze ontmoeting en uitwisseling zo goed mogelijk faciliteren.

Meer informatie

Het definitieve programma volgt na de zomer; dan is ook inschrijving voor een of beide onderdelen mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Wendy Kunst, w.kunst@nji.nl.