Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Ouder-, leerling- en onderwijsorganisaties willen vrijwillige ouderbijdrage in po afschaffen

Kansenongelijkheid tegengaan

Om de kansengelijkheid in het funderend onderwijs (po en vo) te bevorderen moet de vrijwillige ouderbijdrage in het po worden afgeschaft en moeten laptops en tablets voor school in het funderend onderwijs kosteloos beschikbaar moeten zijn voor alle leerlingen. Dat schrijven ouder-, leerling- en onderwijsorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

De organisaties die de brief hebben ondertekend zijn: Vereniging Openbaar Onderwijs, Ouders & Onderwijs, Reformatorische Oudervereniging, Voor Werkende Ouders, Oudervereniging Balans, LAKS, VOS/ABB, VO-raad, PO-raad, CNV Onderwijs, AOb, Leerlingenbelang VSO.

Marco Frijlink, voorzitter Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), verwoordt het waarom van de brief: “Goed onderwijs moet voor elk kind gelijk toegankelijk zijn, ongeacht de portemonnee van de ouders. Dat was een belangrijke overweging bij de invoering van de Wet gratis schoolboeken en bij de aanscherping van de regels rond de vrijwillige ouderbijdrage. Nu gebeurt juist het tegenovergestelde”.

Logisch vervolg

Het gratis maken van digitale leermiddelen is volgens de opstellers van de brief een logisch vervolg op de invoering van gratis schoolboeken zo’n vijftien jaar geleden. Lobke Vlaming, directeur Ouders & Onderwijs: “Omdat goed werkende digitale leermiddelen inmiddels onmisbaar zijn op de meeste scholen, is het een logische stap om de wettelijke definitie van gratis leermiddelen te verruimen.”

Ouderbijdrage po uit algemene middelen

De auteurs van de brief pleiten ervoor om in het po de vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen en het te financieren uit de algemene middelen voor primair onderwijs. Daarmee wordt voorkomen dat extra activiteiten onder druk komen te staan op scholen met veel armere gezinnen. De initiatiefwet van de Kamerleden Westerveld en Kwint maakte eerder al een einde aan het uitsluiten van leerlingen wanneer hun ouders de ouderbijdrage niet betalen.

Kosteloos onderwijs vo

Ook in het vo zou ‘de geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs’ een goed uitgangspunt zijn, aldus de auteurs. Dat vraagt een bredere discussie over de meer principiële vraag of en in welke mate extra activiteiten zoals excursies, buitenlandse reizen en het onderwijsaanbod van profielscholen tot de kern van het onderwijs behoren. Voor activiteiten die tot de kern van het onderwijs behoren ligt financiering door de overheid voor de hand. De auteurs roepen de Tweede Kamer op het gesprek hierover met de minister en met het onderwijs nu aan te gaan.