Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Ouderbetrokkenheid bij voedingsinterventies op basisscholen

WUR zoekt leerkrachten en ouders voor online groepsgesprekken op 11 december

De Wageningen Unversity & Research zoekt leerkrachten en ouders die hun ervaringen met voedingsinterventies op de basisschool – waarbij ouders betrokken worden – op 11 december willen delen in een online groepsgesprek.

Toelichting

Hoe betrek je ouders bij het thema voeding op school? Uit meerdere onderzoeken blijkt dat voedingsinterventies op scholen effectiever zijn als ouders betrokken worden. Hiervoor zijn verschillende manieren. Ouders kunnen worden geïnformeerd door middel van bijvoorbeeld een nieuwsbrief of lezing. Ze kunnen actief betrokken worden bij de interventie. Een voorbeeld hiervan is een opdrachten die ze samen met de kinderen uitvoeren. Deze activiteiten kunnen zowel thuis plaatsvinden als op school.

Wageningen University & Research is voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dit jaar een onderzoeksproject gestart over ouderbetrokkenheid bij voedingsprogramma’s en initiatieven op basisscholen. Met een literatuuronderzoek is inzicht gekregen in de verschillende vormen van ouderbetrokkenheid. Maar wat is effectief, haalbaar en wenselijk in welke situatie of context? Om deze vraag te beantwoorden, is de WUR op zoek naar leerkrachten en ouders die hun ervaringen met voedingsinterventies op school – waarbij ouders betrokken worden – willen delen in een online groepsgesprek.

De groepsgesprekken voor leerkrachten

Datum: 11 december – Tijd: 15:30 -17:30 uur

  • Leerkrachten kunnen zich melden via smaaklessen@wur.nl o.v.v. ouderbetrokkenheid. (naam, email, telnr. en school) Ze ontvangen een tegoedbon van 20€ voor de tijd.
  • Maximaal zeven personen
  • De gesprekken vinden online plaats (Teams)

De groepsgesprekken voor ouders

Datum: 11 december – Tijd: 19:00 -21:00 uur

  • Ouders kunnen zich melden via smaaklessen@wur.nl o.v.v. ouderbetrokkenheid. (naam, email, telnr. en school van kind) Ze ontvangen een tegoedbon van 20 euro voor de tijd.
  • Maximaal zeven personen
  • De gesprekken vinden online plaats

Inschrijving is mogelijk t/m uiterlijk vrijdag 8 december 2023 – 15:00 uur.