Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Pabo stagiaires maken Sjaloomschool gezonder

Zes pabo's werken met het profiel 'Specialist Sportieve en Gezonde School'. Wat dat betekent in de praktijk zien we op de Sjaloomschool in Katwijk, waar directeur Raymon Hoek zijn specialistische stagiair Justin met open armen ontving.

Stagiair Justin Koemans legt uit wat het profiel in de schoolpraktijk inhoudt. “Het betekent dat je naast de gewone lesuren ook een aantal taakuren krijgt. Die uren kun je besteden aan wat de school nodig heeft op het gebied van bewegen en gezondheid. Dat kan het opstellen zijn van een beleidsplan, maar ook het kijken of dat goed wordt uitgevoerd. Of het aan de slag gaan met ideeën van leerkrachten of ouders. Alles vanuit de gedachte om de gezondheid op school te verbeteren. Daarnaast regelen we bijvoorbeeld ook clinics, waarbij we in de praktijk kunnen brengen wat we op de PABO geleerd hebben.”

Inmiddels heeft Koemans plannen om bewegen verder uit te breiden. “In het implementatieplan hebben we opgenomen dat we graag beweegplekken in de school willen creëren. Dat is belangrijk omdat je merkt dat er kinderen zijn die in de klas heel beweeglijk zijn. Die kinderen moeten af en toe hun energie kwijt. Daarom willen we na de meivakantie een pilot van een paar weken doen met een beweegplek in de school. Als dat werkt willen we meerdere beweegplekken in de school maken. Dat kan op de gang, maar misschien zelfs in de klas. Dat moeten we natuurlijk met de leerkrachten en de directie overleggen.”