Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

PO-Raad inventariseert het bereiken van kwetsbare kinderen

Volgens leden van de PO-Raad is bijna een op de vijf van hun leerlingen kwetsbaar. Bijna vier op de vijf leden van de PO-Raad heeft op school noodopvang voor kwetsbare leerlingen georganiseerd. Dat zijn enkele uitkomsten van de eerste inventarisatie van een peiling die de PO-Raad woensdag 1 april heeft uitgezet onder haar leden.

Uit deze eerste inventarisatie van de PO-Raad onder haar leden blijkt dat zij gemiddeld 45 procent van de kwetsbare leerlingen in beeld hebben. In 41 procent van de gevallen nemen scholen het voortouw om de kinderen te bereiken, gevolgd door gemeenten (33 procent) en jeugdzorg (1 procent). De respondenten geven aan dat gemiddeld 19 procent van de leerlingen kwetsbaar is. Sommige (v)so-scholen vinden al hun leerlingen kwetsbaar. Als de PO-Raad deze niet meetelt komen ze op een percentage van 13 procent.

78 procent van de ondervraagde leden geeft aan noodopvang op school te organiseren voor kwetsbare leerlingen, 20 procent heeft externe opvang georganiseerd. Sommige scholen kiezen daarbij ook nog voor een-op-een thuisbegeleiding (18 procent) of begeleiding door middel van digitale middelen (72 procent).

Samen met gemeenten, jeugdhulp en andere partijen deelt de PO-Raad de verantwoordelijkheid voor deze kinderen. Alle partijen zetten zich in om deze verantwoordelijkheid zo goed mogelijk te nemen. De PO-Raad heeft tijdens diverse overleggen al één en ander in gang kunnen zetten op basis van de voorlopige resultaten van de peiling. Diverse ideeën over hoe deze problemen kunnen worden aangevlogen zijn ter tafel gekomen, zoals de inzet van leerplichtambtenaren, jeugd- of buurthulp en schoolmaatschappelijk werk. Wat de PO-Raad betreft is de aanpak maatwerk, die zo veel mogelijk in de regio concreet vormgegeven moet worden. Er volgt een brief van minister Slob waarin hij aangeeft welke maatregelen genomen gaan worden om deze kinderen zo goed mogelijk te bereiken.

De definitieve uitkomst van de peiling en meer informatie hieromtrent komt vrijdag 3 april einde middag beschikbaar. Dit bericht zal daarna door de redactie worden geactualiseerd.