Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Protocol heropening bewegingsonderwijs PO en SO beschikbaar

Bewegingsonderwijs tot en met 2 juni bij voorkeur buiten

Vanaf 11 mei gaat het onderwijs in het primair onderwijs en speciaal onderwijs weer op locatie van start. Maar hoe moet het dan met het bewegingsonderwijs? Daarvoor is nu het Protocol heropening bewegingsonderwijs PO en SO beschikbaar gekomen. Het protocol is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, AVS, RIVM en de PO-Raad.

Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de lessen bewegingsonderwijs vanaf 11 mei tot 2 juni a.s. bij voorkeur buiten worden gegeven. Als er geen geschikte buiten-accommodatie beschikbaar is, of dit onwenselijk is (bijvoorbeeld in het Speciaal Onderwijs), dan worden er in een binnen-accommodatie (gymzaal/speellokaal) alleen matig-intensieve activiteiten verzorgd.

Inmiddels zijn er drie belangrijke documenten beschikbaar

Protocol heropening Bewegingsonderwijs

In het Protocol heropening Bewegingsonderwijs adviseert de KVLO de werkwijze voor het bewegingsonderwijs. Daarbij wordt zowel gekeken naar de uitvoering van het bewegingsonderwijs als naar hoe te handelen bij mogelijke ziektegevallen.

Veel gestelde vragen bewegingsonderwijs PO/SO na 11 mei 2020

De vragen in dit document gaan over bewegingsonderwijs in het regulier en speciaal primair onderwijs. Voor het speciaal onderwijs gelden soms andere richtlijnen, deze worden per vraag expliciet benoemd.

Leerlijnen binnen en buiten; tips en adviezen voor bewegingsonderwijs PO-SO volgens RIVM richtlijnen

Dit document bevat twee bijlages. In bijlage 1 staan mogelijke beweegactiviteiten in de buitenruimte volgens de richtlijnen in het PO. In bijlage 2 staan mogelijke beweegactiviteiten in de gymzaal/speellokaal volgens de leerlijnen in het PO. Bijlage 2 is voorzien van het advies om activiteiten aan te bieden met matig intensief bewegen. In beide bijlages staat met rood aangegeven welke activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Aan het eind staan daarnaast nog enkele algemene praktische tips.