Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Provincie Overijssel wil in 2025 alle schoolpleinen vergroenen

Samenwerking met Stichting Springzaad, IVN Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel

Het programma Groene Schoolpleinen Overijssel heeft de ambitie om alle schoolpleinen in Overijssel in 2025 te vergroenen. De provincie Overijssel stelt hiervoor jaarlijks 1.000.000 euro beschikbaar. Een school kan maximaal 10.000 euro aan subsidie krijgen.

Aan het verkrijgen van de subsidie zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:

 • De aanvrager: is een Overijsselse basisschool; draagt zelf ten minste € 7.500,- bij aan de activiteit; heeft voor het schoolplein nog geen subsidie ontvangen op basis van de subsidie Natuur en Samenleving.
 • De procesbegeleiding wordt verricht door een deskundige met aantoonbare ervaring. U kunt hiervoor gebruik maken van een lijst van deskundigen op de website www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl. Kiest u voor een eigen deskundige dan moet u kunnen verwijzen naar twee andere van dit soort projecten die hij/zij heeft uitgevoerd.
 • Het ontwerp wordt, of is, opgesteld door een deskundige met aantoonbare ervaring. U kunt hiervoor gebruik maken van een lijst van deskundigen op de website www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl. Kiest u voor een eigen deskundige dan moet u kunnen verwijzen naar twee andere van dit soort projecten die hij/zij heeft gemaakt.
 • Er kan alleen subsidie gevraagd worden als er ook sprake is van de gehele of gedeeltelijke uitvoering van een groen schoolplein.
 • De subsidie kan niet gebruikt worden voor: normaal herstel of onderhoudswerkzaamheden van het schoolplein, of: de aankoop van speeltoestellen.

Een groen schoolplein is een natuurlijke speel- en leeromgeving met de volgende kenmerken:

 • Een groen schoolplein biedt een rijk speel- en leerlandschap waar zowel ruimte is voor kinderen om vrij te spelen als voor natuur om zich te ontwikkelen.
 • Minimaal 50% van het bespeelbare oppervlakte van de schoolomgeving heeft een natuurlijk karakter. We maken onderscheid tussen groen oppervlak (gras, struiken en bomen), onthard oppervlak (boomsnippers, zand) en verhard oppervlak (tegels).
 • Er zijn verschillende vormen van groen te onderscheiden, zoals: speelgroen (spelen in en met groen), educatief groen, eet- en ruikgroen.
 • Een groen schoolplein is ingericht met (overwegend) natuurlijke duurzame materialen, waarbij hergebruik van materialen voorop staat.
 • De beplanting op een groen schoolplein is bij voorkeur inheems, passend bij de natuurlijke omstandigheden van die plek en biedt seizoensvariatie. Waar mogelijk biedt de beplanting en inrichting mogelijkheden voor verbeteren van condities voor aandachtsoorten van Overijssel.
 • De inrichting van het plein draagt bij aan biodiversiteit en aan het voorkomen van wateroverlast en hittestress (groene gevels, groene daken, schaduwbomen).
 • Er is voor kinderen uitdagende en dynamische natuur te vinden en ze kunnen de natuur van top tot teen ervaren; kinderen van alle leeftijden kunnen grenzen verkennen en aanvaardbare risico’s nemen.
 • De speelomgeving biedt plek voor rust, natuurbeleving, creatieve vormen van spel en avontuurlijk bewegen. De basis hiervoor ligt in de diversiteit en verscheidenheid van het plein met kenmerken als hoog/laag, nat/droog, schaduw/zon.
 • Kinderen kunnen zowel met abiotische natuur (zoals zand en water) als met levende natuur spelen. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden om in het spel te exploreren, te vernieuwen, te verbeelden en te creëren. De aanwezigheid van los natuurlijk materiaal is hiervoor een voorwaarde (denk aan zand, takken, stenen, etc).
 • Het gebruik van de buitenruimte is geïntegreerd in het lesprogramma. Naast de mogelijkheden om bijvoorbeeld taal- en rekenlessen te geven op het plein kunnen kinderen ook leren over planten, dieren, weersverschijnselen en natuurlijke materialen.
 • Bij het ontwerp, de aanleg én het onderhoud zijn kinderen, docententeam, ouders en buren zo veel mogelijk actief betrokken.

Op de site www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl is ook een document te downloaden waarin alle subsidies en fondsen staan om een groen schoolplein te realiseren.

Daarnaast staat op de site www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl een 10-stappenplan om een groen schoolplein te realiseren:

 1. Projectteam samenstellen
 2. Dromen formuleren
 3. Betrek anderen
 4. Ideeën verzamelen
 5. Eerste ontwerp maken
 6. Op zoek naar geld
 7. Ontwerp laten checken
 8. Definitief ontwerp maken en aanleg voorbereiden
 9. Aanleg
 10. Gebruik