Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Rookvrij terrein voor scholen sinds 1 augustus 2020 verplicht

Scholen zijn verplicht sinds 1 augustus 2020 om een rookvrij terrein te hebben. Dat geldt voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Vanwege corona is besloten handhaving hierop door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in te laten gaan op 1 januari 2021 in plaats van 1 augustus 2020.

Een rookvrij onderwijsterrein, wat houdt dat in?

Een rookvrij onderwijsterrein is geheel rookvrij voor alle leerlingen, studenten, personeel, ouders, bezoekers en leveranciers, zonder uitzonderingen. De onderwijsinstelling heeft de verplichting een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven. Het betreft het terrein dat grenst aan, of in de directe nabijheid ligt, van een gebouw dat gebruikt wordt voor onderwijs of faciliteiten biedt om onderwijs mogelijk te maken. Het rookverbod geldt altijd (24 uur per dag, 7 dagen per week).
Onder het rookverbod valt ook het gebruik van e-sigaretten.
Het rookverbod op het terrein moet gehandhaafd worden tijdens de gebruikstijden van het gebouw. Ook als het gebouw bijvoorbeeld ’s avonds in gebruik is door anderen. De nota van toelichting met meer informatie is hier te vinden.

Vanwege corona is besloten de handhaving pas op 1 januari 2021 van start te laten gaan. Lees hier de brief die daarover aan alle onderwijsinstellingen is gestuurd.

Waarom een rookvrij terrein?

Met het rookvrij maken:

 • geeft u het goede voorbeeld en stelt u een gezonde sociale norm;
 • beschermt u anderen tegen ongewenst meeroken;
 • maakt u jongeren weerbaar tegen de verleiding van roken;
 • helpt u rokers om bewuster om te gaan met hun rookgedrag of zelfs helemaal te stoppen met roken;
 • biedt u een schoner terrein met minder afval en schoonmaak(kosten); 
 • heeft u een startpunt om het themacertificaat Roken-, alcohol- en drugspreventie van het vignet Gezonde School te behalen;
 • voldoet u aan de wettelijke verplichting die geldt sinds 1 augustus 2020;
 • draagt u bij aan een gezonde en schone (leer)omgeving.

Factsheet

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de NVWA en het Trimbos-instituut hebben een factsheet opgesteld over rookvrije onderwijsterreinen. In de factsheet worden de volgende vragen beantwoord:

 • Waarom geldt er per 1 augustus 2020 een rookverbod op terreinen van onderwijsinstellingen?
 • Wat wordt er van de onderwijsinstelling verwacht?
 • Voor welke onderwijsinstellingen geldt het rookverbod?
 • Voor welke terrein van onderwijsinstellingen geldt het rookverbod?
 • Door wie moet het rookverbod worden ingesteld?

Webtalkshow Rookvrij

Op 20 april hield het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de webtalkshow Rookvrij. Marcel Brosens interviewde namens het RIVM vijf gasten over hun ervaringen met het werken aan rookvrije schoolterreinen en een rookvrije generatie:

 • Angela Ouwehand, adjunctdirecteur Sint-Bernardusschool, Haarlem (po)
 • Johan Veenstra, nu directeur a.i. Groen van Prinsterer (po), voorheen Comenius College, Hilversum (vo)
 • Joke Hengefeld, rector Koningin Wilhelmina College, Culemborg (vo)
 • Kees van Veldhuizen, beleidsadviseur, gemeente Rotterdam
 • Lida Samson, adviseur publieke gezondheid, GGD Kennemerland

Zo’n 90 professionals werkzaam bij gemeenten, GGD’en en het onderwijs volgden het online vraaggesprek en kregen antwoord op hun vragen. Heb je het gemist? Kijk dan hier de webinar terug.

Voor meer informatie over een rookvrij schoolterrein click hier.