Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Ruimte in curriculum voor innovatieve voedseleducatie met GrowWizzKid

Het is niet heel verrassend dat de kennis over herkomst en eigenschappen van wat we dagelijks eten, tekortschiet. Consumenten, ook leerlingen, hebben vaak weinig kennis over waar ons voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd. Ze hebben ook niet geleerd hoe ze op basis van deze kennis keuzes kunnen maken. Op zich is dat eigenaardig want voeding raakt iedereen. Door verantwoordelijkheid voor voedselproductie bij kinderen en jongeren neer te leggen krijgt voeding een andere beleving. En dat is precies wat de lesmethode GrowWizzKid doet.

Erkende Gezonde School activiteit

GrowWizzKid is een erkende Gezonde School activiteit. De lesmethode voor basis- en voortgezet onderwijs laat leerlingen zélf aan de slag gaan met innovaties met betrekking tot de herkomst van gezonde voeding. Ze worden uitgedaagd de grenzen van het onmogelijke op te zoeken, om oplossingen voor een duurzame wereld te bedenken. GrowWizzKid kan bestaande lesmethodes natuur en techniek volledig vervangen en de lessen zijn goed te koppelen aan wereldoriëntatie vakken of bestaande lesmethodes, afhankelijk van de visie van de school. Bij de implementatie kan GrowWizzKid ondersteuning bieden. Scholen die starten, krijgen altijd een inspirerende introductie-workshop voor het hele team.

Kweken en onderzoekend leren met innovatief binnenteeltsysteem in VO.

Voeding, innovatieve technologie en beleving

GrowWizzKid is een ‘voedseleducatie programma’ in combinatie met natuur en techniek waar leerlingen praktisch mee aan de slag kunnen. Het is een middel om kinderen al op jonge leeftijd voedselvaardigheid bij te brengen. Ze gaan aan de slag met het zelf telen van gezonde voeding onder begeleiding van de leerkracht of docent. De methode prikkelt de nieuwsgierigheid en zorgt voor enthousiasme, ook bij de docenten en zelfs opvoeders.
Voeding is voor velen een vanzelfsprekendheid. Door verantwoordelijkheid voor de productie bij jongeren neer te leggen kan voeding een andere beleving gaan krijgen. Ze worden zich bewuster van de noodzaak om innovatieve technologie te gebruiken om zo de voedselproductie voor de toekomst te kunnen garanderen. Door een onderzoekende vorm van leren krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun mening te vormen of deze bij te stellen.

Toekomstgericht

GrowWizzKid is een doorlopende leerlijn en zorgt via de actuele digitale lesmethode voor elk leerlingprofiel voor verwondering. Het zet aan tot innovatie, creativiteit, samenwerken, doorzettingsvermogen en een gezonde leefstijl. Dát zijn vaardigheden die de maatschappij van morgen en de leerlingen van vandaag nodig hebben. Vooral het stellen van open vragen over actuele en aansprekende thema’s werkt aanstekelijk. Wat eten astronauten bijvoorbeeld in de ruimte? En wat eten schippers als ze dagen of weken op zee zijn? Kun je op zee in je schip gezond eten produceren? Wat is de beste voeding om alert en fit te blijven? Is er ook voeding waardoor je je beter kunt concentreren?

Het is belangrijk dat leerlingen keuzes leren maken vanuit een duurzaam perspectief. Dit begint bij de herkomst van gezonde voeding. Gezonde voeding heeft effect op gezondheid en welbevinden. Maar hoe duurzaam is de herkomst van de (gezonde) voeding? Vanuit dit perspectief komen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) aan bod in GrowWizzKid.

Ontwikkelen van innovatief voedselproduct in VO.

Van betekenis voor jezelf en de directe omgeving

Onderzoek heeft uitgewezen dat eigenaarschap één van de belangrijkste factoren is om in beweging te komen. Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid: “GrowWizzKid maakt het eten van groenten geen zaak van drang en dwang zoals vaak thuis het geval is maar leert kinderen spelenderwijs van gezond eten iets plezierigs te maken. Daar hebben ze hun hele leven nog profijt van.” Ook Louise de Pauw, leerkracht SBO Het Pluspunt,Oud-Beijerland, is enthousiast over GrowWizzKid: “Het heeft naast het leren over belang van gezonde voeding iets verwonderends, waarvan ik vooraf niet had bedacht dat het zó goed zou werken.”

Met het binnenteeltsysteem produceren leerlingen zelf voedsel. Dit voedsel kunnen ze eten of ze kunnen er praktijkopdrachten mee uitvoeren zoals het maken van een voedingsadvies voor een sporter, zwangere vrouw, oudere of juist jongere persoon, of iemand met een ziekte. Ze ontdekken welk voedingspatroon je kunt adviseren en waarom. Vervolgens denken ze na, hoe je ervoor zorgt dat de ander ontvankelijk is om het advies aan te nemen en op te volgen. Andere probleemstellingen zijn: Kun je de samenstelling van het voedsel tijdens de teelt veranderen, op welke manier en met welk effect? Wat betekent een andere teelttechniek voor het gewas, de mens en het milieu? Het zelf opstellen van een onderzoeksvraag en het betekenisvol onderzoekend leren staat als rode draad in het lesconcept centraal.

Meer info vind je op www.growwizzkid.nl. Of mail naar info@growwizzkid.nl.