Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Specialist sportieve en gezonde school

Pilot met nieuw profiel op Pabo's werpt vruchten af.

Drie jaar geleden startte op zes PABO’s in Nederland een pilot met het profiel ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’. Monique van Ark, werkzaam aan de Hogeschool Leiden en projectleider PABO ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’ over het belang van het profiel. “Scholen beschikken momenteel niet altijd over de benodigde knowhow. Een specialist Sportieve en Gezonde School wel.”

Dit schooljaar studeerde de eerste 'Specialist sportieve en gezonde school' af aan de Pabo. Daar ging een lange weg van lobbyen, zoeken en uitleggen aan vooraf. Na een pilot van drie jaar levert dat leerkrachten op die gespecialiseerd zijn om coördinator Sportieve en Gezonde School te worden. In die drie jaar is er ook een nascholingscursus ontwikkeld voor leerkrachten die de coördinerende taak op zich willen nemen.

Monique van Ark vertelt: 'Zo’n specialist geeft gewoon les en heeft daarna een aantal taakuren voor zijn specialisme, in dit geval de Sportieve en Gezonde School. Net zoals er leerkrachten zijn met bijvoorbeeld een specialisme Cultuur. De meerwaarde voor een basisschool zit hem er in dat er structureel aandacht voor komt zonder extra kosten en zonder extra tijdsinvestering. Want we weten dat zowel geld als tijd in het onderwijs schaars is.'