Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Start onderzoek ‘Kan ik meedoen?’ Sport en bewegen voor iedere jongere’

In opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen

Het onderzoeksbureau Labyrinth Onderzoek & Advies gaat in opdracht van het Kenniscentrum Sport & Bewegen onderzoeken waarom jongeren die arm opgroeien niet deelnemen aan sport en beweegactiviteiten. Het onderzoek ‘Kan ik meedoen?’ Sport en bewegen voor iedere jongere’ moet onder andere meer inzicht geven in de vraag waarom deze jongeren geen gebruik maken van gemeentelijke regelingen om bijvoorbeeld aan judo, basketbal of streetdance te doen.

Jongeren die arm opgroeien sporten wekelijks minder, zijn minder vaak lid van sportverenigingen en hebben vaker nog nooit deelgenomen aan georganiseerde sportactiviteiten dan kinderen uit meer welvarende gezinnen. Nagenoeg alle gemeenten hebben een armoederegeling voor deze jongeren om deel te kunnen nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Maar in hoeverre hebben die gemeenten deze groep jongeren volledig in beeld? En als ze de groep in beeld hebben, waarom doen deze jongeren dan geen aanvraag voor ondersteuning binnen de armoederegelingen?

Uit onderzoek blijkt dat een knellende financiële situatie een rol speelt, maar daaromheen hebben ook psychosociale en omgevingsfactoren invloed. Denk bijvoorbeeld aan de angst om buiten de groep te vallen omdat de thuissituatie van jongeren die arm opgroeien anders is dan die van mogelijke teamgenootjes.

Het Kenniscentrum en Labyrinth vinden het belangrijk dat het onderzoek met in plaats van over jongeren wordt gehouden. Daarom zijn ze een wervingsactie gestart, gericht op ouders en jongeren. Daarna worden kwalitatieve vraaggesprekken gehouden met jongeren in het hele land. Samen met de jongeren worden vervolgens in focusgroepgesprekken de uitkomsten van de vraaggesprekken geduid en tips en aanbevelingen geformuleerd voor beleid en uitvoering. De uitkomsten van dit onderzoek moeten gemeenten aanmoedigen om alle jongeren die arm opgroeien te ondersteunen in hun sport- en beweegdeelname. Dit sluit aan op de politieke ambities op het terrein van kinderarmoede.

Kenniscentrum Sport & Bewegen deelt begin december 2020 samen met Labyrinth de uitkomsten van het onderzoek met beleidsmakers en uitvoerende professionals in welzijn en sport.

Bekijk voor meer informatie over het onderzoek deze video.