Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Stoere Traktaties erkend als Gezonde School activiteit

Het RIVM heeft Stoere Traktaties, een initiatief van de Aartsen Kids Foundation (AKF), erkend als Gezonde School activiteit. Dat betekent dat basisscholen het project kunnen inzetten om een gezonde schoolomgeving te realiseren en om het vignet Gezonde School te behalen.

Met het schoolproject 'Stoere Traktaties' laat AKF kinderen in de middenbouw van het primair onderwijs ervaren hoe leuk, lekker en stoer trakteren met groenten en fruit is. De inzet van de AKF is dat dit project uiteindelijk net zo gewoon wordt als rekenen en schrijven op school.

Het accent van het schoolproject 'Stoere Traktaties' ligt op ‘fun’ en beleving. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat door te communiceren met de kracht van ‘beleving’ kinderen zich extra openstellen voor een boodschap. Als ze eenmaal enthousiast zijn geworden door groenten en fruit spelenderwijs te ontdekken, volgt de rest vanzelf!

De kinderen zijn al bij de start van het project extra ontvankelijk voor de boodschap wanneer de klas wordt getrakteerd op een spannende kist. Met deze kist vol lesmaterialen, zoals werkboekjes en spelletjes, verhalen, animaties en (smaak)belevingen, gaat er een wereld voor ze open. Natuurlijk worden de kinderen ook getrakteerd op lekker veel verse groenten en fruit, om te proeven en om zelf stoere traktaties van te maken.

Het project ‘Stoere Traktaties’:

  • maakt kinderen bewust dat gezond trakteren ook hartstikke leuk, stoer en lekker kan zijn;
  • zet ‘gezond trakteren’ bij kinderen, scholen en ouders op de agenda;
  • geeft kinderen plezier in het bereiden van voedsel;
  • laat kinderen ontdekken welke soorten groenten en fruit er zijn;
  • maakt kinderen, scholen en ouders bewust van het belang van goede voeding en een gezonde leefstijl.

Het project levert tevens een bijdrage aan het behalen van de kerndoelen 34, 35, 37 en 41 (De Rijksoverheid, 2006). Deze kerndoelen zijn:

  • 34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
  • 35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
  • 37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
  • 41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

De vier ‘Stoere Traktaties’ lesmodules worden door de leerkracht geïmplementeerd binnen het reguliere lesprogramma van de school. De voorbereidingen zijn minimaal (circa 30 minuten per les). De lessen – die klassikaal worden uitgevoerd – hebben ieder een lestijd van circa 120 minuten. De totale tijdsinvestering van ‘Stoere Traktaties’ bedraagt circa 10 uur.

Lees hier alles over Stoere Traktaties bij de Gezonde School.

Lees hier alles over Stoere Traktaties.

Klik hier voor het Stoere Traktaties instructiefilmpje.