Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Subsidie voor groenblauwe schoolpleinen in Rotterdam

Vanwege groot succes kunnen nog meer basisscholen in Rotterdam hun schoolplein groen en klimaatvriendelijk maken. Vanaf 9 februari is er weer subsidie beschikbaar om het schoolplein om te toveren tot een groenblauw plein. Met de groenblauwe schoolpleinen regeling van 2022 kunnen opnieuw minimaal vijf schoolpleinen subsidie krijgen op het plein aan te pakken. Aanvragen kan tot uiterlijk 1 april 2022.

Een groenblauw schoolplein biedt een groene, avontuurlijke plek die uitnodigt tot meer bewegen, spel en buitenlessen. Bovendien is er aandacht voor opvang en afvoer van regenwater. Groenblauwe schoolpleinen zorgen ervoor dat schoolkinderen op een andere manier spelen op het plein en meer bewegen. Dit kan de concentratie bevorderen en rust geven.

Groener en klimaatbestendiger

Het realiseren van groenblauwe schoolpleinen is belangrijk. Niet alleen voor de kinderen die meer en betere speelvoorzieningen krijgen, maar ook om de stad klimaatbestendig te maken en meer groen toe te voegen. Bij hevige regen kan water worden opgevangen en zakt het beter weg. Dat betekent minder waterplassen bij school en in de wijk. Bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw. De basisscholen die inmiddels een groenblauw plein hebben, zijn er enthousiast over. In onderstaand filmpje worden een aantal voorbeelden gegeven.

Beschikbaar bedrag

Per basisschool is er maximaal € 80.000 beschikbaar. De subsidie is onder meer bedoeld voor ontwerp, aanleg en beheer van het schoolplein. Ook is er subsidie voor de organisatie van activiteiten voor buurtkinderen. De gemeente stelt namelijk als voorwaarde voor de subsidie dat het schoolplein na schooltijd toegankelijk is voor buurtkinderen. Hierdoor profiteren ook zij mee; vaak zijn schoolpleinen de enige grotere speelplekken in een buurt. Tot uiterlijk 1 april 2022 kunnen basisscholen subsidie aanvragen. In 2019 en 2020 was deze gemeentelijke regeling er ook. In totaal hebben 12 scholen subsidie gekregen. Zes groenblauwe schoolpleinen zijn klaar en in gebruik en bij zes scholen gaat de uitvoering binnenkort starten. Met de groenblauwe schoolpleinen regeling van 2022 kunnen opnieuw minimaal vijf schoolpleinen subsidie krijgen op het plein aan te pakken.

Puntentelling

De aanvragen worden beoordeeld en van een puntentelling voorzien. De hoogst scorende scholen krijgen subsidie. Een school kan punten scoren op motivatie en op ligging. Scholen in een buurt met weinig groen, waar bijvoorbeeld regelmatig wateroverlast is, maken meer kans op subsidie. Hetzelfde geldt voor buurten waar meer overgewicht voorkomt onder kinderen.

Rotterdam gaat voor groen

Deze subsidie maakt onderdeel uit van ‘Rotterdam gaat voor groen’ en ‘Rotterdams WeerWoord’. Vanuit het actieprogramma Rotterdam gaat voor groen heeft de gemeente – samen met o.a. bewoners en bedrijven – 21,5 hectare groen toegevoegd aan de stad. Het Rotterdams WeerWoord heeft als doel de stad klimaatbestendig te maken.

Op de foto: Groenblauw schoolplein van de Cristophoorschool in Rotterdam.