Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Subsidie voor groenere schoolpleinen basisscholen Zuid-Holland

In totaal 620.000 euro beschikbaar voor de komende 3 jaar

Basisscholen in Zuid-Holland kunnen vanaf 15 maart een financiële bijdrage krijgen als zij hun schoolplein ‘groenblauw’ inrichten: stoeptegels eruit, natuur en water erin. De provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland hebben samen het themafonds ‘Groenblauwe Schoolpleinen’ opgericht, dat in totaal €620.000 beschikbaar stelt voor de komende 3 jaar.

Doel van het themafonds is om binnen 3 jaar 50 scholen te helpen een groenblauw schoolplein in te richten. Basisscholen in Zuid-Holland kunnen via het snelloket een bijdrage van €1.000 tot €15.000 aanvragen. Voorwaarde is dat de scholen zelf ook minimaal de helft van de kosten investeren in het duurzame plein.

Groene speelomgeving en buitenlessen

Een groenblauw schoolplein biedt niet alleen een prachtige speelomgeving, maar biedt leraren ook de mogelijkheid om buitenlessen te organiseren. Kinderen komen in contact met de natuur, wat goed is voor hun concentratie en lichaamsbeweging. Ook leveren groene schoolpleinen een bijdrage aan waterberging en hebben ze een positief effect op de biodiversiteit.

Het themafonds heeft vooralsnog een looptijd van 3 jaar. Voor 2019 en 2020 is €190.000 beschikbaar, voor 2021 is dat €240.000. Bij het aanvragen van een bijdrage geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Op www.cultuurfonds.nl/zuidholland/aanvragenZuid-Holland staat meer informatie over de voorwaarden.

Groener Zuid-Holland

De stimuleringsmaatregel maakt deel uit van een beleid om te investeren in een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Klimaatverandering, bodemdaling, teruglopende biodiversiteit, de energietransitie, welvaartsziekten – het zijn onderwerpen die alle inwoners aangaan. De provincie werkt samen met maatschappelijke partners zoals het Cultuurfonds om Zuid-Holland te vergroenen.

Foto: Hoogheemraadschap van Delfland