Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Thema ‘Week tegen Pesten 2019’: Wees een held, met elkaar

Van 23 tot en met 27 september

Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen. Daarom is dit jaar bij de Week tegen Pesten gekozen voor het thema Wees een held, met elkaar.

Hoe groter het aantal leerlingen is dat pesten afkeurt, hoe kleiner de kans op pesten in de klas. Dit ontstaat niet in elke groep vanzelf, als leraar kun je daarin sturen. Door met elkaar afspraken te maken, teambuildings activiteiten te doen met de groep, elkaar goed te leren kennen en door zelf het goede voorbeeld te geven. In een positieve groep is er minder behoefte om te pesten.

Door aan het begin van het schooljaar in te zetten op de normen en waarden en op samenwerking in de groep, ga je op een duurzame manier aan het werk om pesten aan te pakken. Leerlingen leren op die manier dat ook zij iets kunnen doen tegen pesten. Ook in kleine acties1 kunnen leerlingen laten zien dat ze pestgedrag afkeuren. Heldendaden hoeven niet groot te zijn. Door samenwerking in de groep, zorg je met elkaar voor een goede sfeer. Iedereen die hieraan een bijdrage levert is een held: leraar en leerlingen.

De oplossing van pesten ligt bij de groep

Dat pesten een groepsproces is, is bekend. Voor een duurzame oplossing is het interessant om pesten niet alleen als een groepsproces te zien maar ook op die manier aan te pakken. In het voortgezet onderwijs is dat een grotere uitdaging dan in het primair onderwijs. Elsje de Vries, Promovenda Rijksuniversiteit Groningen vertelt daar in haar blog ‘De oplossing van pesten ligt bij de groep’ meer over.

Toch wordt de aanpak van pesten vaak gezocht in de relatie tussen de leerlingen om wie het draait: het slachtoffer en de dader(s). Uit onderzoek2 blijkt dat de andere leerlingen in de groep ertoe bijdragen dat het pesten in stand blijft of zelfs toeneemt. Als buitenstaanders niet ingrijpen bij pesten, stemmen ze impliciet in met het pesten. Daarmee spelen ze een grotere rol dan je in eerste instantie zou denken. Als veel leerlingen in de klas optreden tegen pesten, is het voor de daders minder relevant om door te gaan. Zij zullen dan eerder geneigd zijn om te stoppen met pesten.

Bronnen

1 In deze TEDx talk vertelt Kris van der Veen wat een kleine actie al kan doen tegen pesten.

2 In het artikel Pesten als groepsproces van Gijs Huitsing, Matty van der Meulen en René Veenstra lees je meer over de rol van de groep.


Blijf op de hoogte

Volg de Facebookpagina van Week tegen Pesten en blijf zo op de hoogte van alle activiteiten!