Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Touzani opent beweegpad OBS Portland

Bewegend leren en leren bewegen

De Marokkaans-Nederlandse straatvoetballer en rapper Soufiane Touzani heeft vorige week op OBS Portland in de kern Portland van de gemeente Albrandswaard het beweegpad geopend. De route heeft verschillende doelen, waaronder ‘bewegend leren’ en ‘leren bewegen’.

Olivier Vermeulen is sinds een jaar directeur van OBS Portland, dat met drie andere scholen onderdeel uitmaakt van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard. Hij zag in oktober vorig jaar op internet een filmpje van een Sensory Path (beweegpad) in de VS en was meteen verkocht: “Als school werkten we vroeger met het concept Meervoudige intelligentie. Inmiddels hebben we talentonderwijs, waarbij ieder kind talent heeft en op zijn eigen manier leert. Het beweegpad sluit daar goed bij aan.”

Het bleek niet mogelijk om een beweegpad uit de VS te importeren. Daarom schakelde Vermeulen een vormgever in – Sander Ladenius – die het Sensory Path als uitgangspunt moest nemen, maar er wel een Portland-tintje aan moest toevoegen. Een stickerbedrijf uit Roosendaal zorgde er vervolgens voor dat het op de vloer werd aangebracht.

Het pad heeft verschillende doelen, vertelt Vermeulen: “Allereerst is het een beweegmogelijkheid. Daarnaast is het geschikt om overprikkelde kinderen even te resetten. Ze gaan dan even de klas uit en zijn anderhalve minuut met iets totaal anders bezig. Als derde dient het voor bewegend leren. In het beweegpad zijn de letters van het alfabet verwerkt en de cijfers 1 tot en met 12. Kleuters leren zo automatisch de cijfers en letters. En tenslotte dient het ook om te leren bewegen. Kinderen leren uiteenlopende vaardigheden zoals de kikkersprong, balanceren, op de tenen lopen, hinksprongen en over de middenlijn bewegen.”

De overkoepelende stichting wil dit schooljaar ook de andere drie scholen voorzien van een beweegpad. Voor de kosten hoeven ze het niet te laten. Portland was 2000 euro exclusief BTW kwijt, waarvan globaal de helft voor het ontwerp en de helft voor het leggen van de stickers.

Scholen die belangstelling hebben voor een beweegpad kunnen contact opnemen met OBS Portland en vragen naar Olivier Vermeulen.