Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Van jongs af aan vaardig in bewegen

Whitepaper Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kinderen van 0-18 jaar bewegen tegenwoordig minder en minder goed. Daarom heeft het Kenniscentrum Sport & Bewegen de whitepaper Van jongs af aan vaardig in bewegen samengesteld. De whitepaper richt zich op professionals die de kwaliteit én het plezier in sport en bewegen bij kinderen en jongeren van 0-18 jaar willen vergroten.

Whitepaper Van Jongs af aan vaardig in bewegen

Enkele cijfers:

 • Slechts 55% van de kinderen tussen 4 en 11 jaar en 34% van de kinderen tussen de 12 en 18 jaar voldoet aan de beweegrichtlijn.
 • De fysieke fitheid is minder goed ontwikkeld dan 20 jaar geleden (1), waarbij vooral opvalt dat het coördinatieve vermogen van kinderen steeds verder achteruitgaat.(2)
 • Meer dan de helft van de geblesseerde sporters die op de spoedeisende hulp terechtkomt, is in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. In bijna 60% van de gevallen is de oorzaak een val. Het is bekend dat motorisch goed leren vallen, letsel kan verminderen.(3)

In de whitepaper staat onder meer:

 • Wat er met termen als motorische ontwikkeling en motorisch vaardig zijn wordt bedoeld.
 • Wat zijn de mogelijkheden om de achteruitgang van motorische fitheid tegen te gaan?
 • In welke settings bewegen, spelen en sporten kinderen? (gezin, kinderopvang/BSO, school, sportvereniging, wijk)
 • Wat is er bekend vanuit de wetenschap? (Atletic Skills Model, Physical Literacy, relatie bewegen en gezondheid, Developmental Model of Sport Participation)
 • Welke goede praktijkvoorbeelden zijn er en waarom zijn die voorbeelden succesvol?

Doelgroepen voor de whitepaper zijn onder meer:

 • Beleidsmakers en -uitvoerders
 • Pedagogisch medewerkers
 • Vakleerkrachten bewegingsonderwijs
 • Groepsleerkrachten
 • Intern begeleiders (IB-ers)
 • Kinderfysiotherapeuten
 • Jeugdartsen
 • Buurtsportcoaches
 • (Professionele) sporttrainers

De whitepaper is hier te downloaden.

Noten

(1) Collard, D.C.M., Chinapaw, M.J.M., Verhagen, E., Valkenberg, H., & Lucassen, J.M.H. (2014). Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar): factoren geassocieerd met kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie. Utrecht: Mulier Instituut.

(2) Collard, D.C.M., Chinapaw, M.J.M., Verhagen, E., Bakker, I., & Mechelen, W. van. (2010). Effectiveness of a school-based physical activity-related injury prevention program on risk behavior and neuromotor fitness a cluster randomized controlled trial. In: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7:9.

(3) VeiligheidNL. (z.j.). Vallen is ook een sport. Geraadpleegd van https://www.veiligheid.nl/kinderen-professionals/scholen/fysieke-veiligheid/vallen-is-ook-een-sport.