Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Waarom een verzorgde schoollunch in het basisonderwijs?

In de zomervakantie maken bestuurders van basisscholen goede voornemens voor het nieuwe schoolseizoen. Daarbij komt ook de optie van een lunch op school voorbij. Het Voedingscentrum zet vier voordelen op een rij.

1 Kinderen eten en drinken gezonder met gezonde lunch op school

Uit onderzoek blijkt dat een gezonde verstrekte schoollunch ervoor zorgt dat kinderen meer fruit, groente en bruin- en volkorenbrood eten en meer melk en water drinken en minder suikerhoudende dranken. In deze onderzoeken houdt een gezonde schoollunch in dat minimaal 80% van het aanbod afkomstig is uit de Schijf van Vijf en maximaal 20% kleine keuzes (dagkeuzes) buiten de Schijf van Vijf.

De onderzoekers hebben ook gekeken of kinderen meer Schijf van Vijf producten zijn gaan eten dan tijdens de lunch van thuis. Voor het overgrote deel van de kinderen was dit inderdaad het geval. Ook werden er aanzienlijk minder weekkeuzes (iets groters buiten de Schijf van Vijf) gegeten. Het aandeel dagkeuzes bleef ongeveer gelijk. Een half jaar na afloop van het onderzoek aten de kinderen weer zoals voor de start van de schoollunch. Het blijvend aanbieden van gezond eten op school is dus nodig om gezond eetgedrag van kinderen blijvend te veranderen.

2 Bewegen én gezonde lunch positief voor BMI en buikomtrek

In één van de onderzoeken naar de effecten van een georganiseerde schoollunch werd een gezonde schoollunch gecombineerd met bewegen. Met deze combinatie zagen de onderzoekers op korte termijn een gunstig effect op de BMI en de buikomtrek van de kinderen. Over de langetermijneffecten op BMI en buikomtrek is nog weinig bekend, daar is meer onderzoek naar nodig. Maar meer beweging op school kan natuurlijk altijd aangeboden worden.

3 Gezonde schoollunch aanbieden zorgt mogelijk voor verkleinen ongelijkheid

Kinderen gaan vanaf hun vierde jaar naar de basisschool en zijn via school allemaal te bereiken. Het ligt voor de hand dat als alle kinderen toegang hebben tot een gezonde schoollunch, dit sociale ongelijkheden in voedselinname verkleint. In onderzoek uit Engeland en Noorwegen zijn inderdaad positieve effecten gevonden van een gezonde schoollunch op het verkleinen van ongelijkheid tussen sociale klassen.

Deze effecten moeten nog verder worden onderzocht want dit kan complexer in elkaar steken dan je in eerste instantie denkt. Ook is meer inzicht nodig in wat het effect is van het verstrekken van een schoollunch op de inname over de rest van de dag. Maar wat ze dan aan gezond aanbod op school hebben gehad, is dan al mooi meegenomen.

4 Voedselvaardigheden als kans

Naast de gezondere voedselkeuzes biedt een verstrekte schoollunch kansen voor integratie met voedseleducatie en het aanleren van voedselvaardigheden. Denk hierbij aan, kinderen betrekken bij het klaarmaken van de lunch, nieuwe dingen laten proeven en in gesprek gaan over voedselkeuzes tijdens de lunch. Ouders geven aan dat ze het een voordeel vinden dat kinderen samen eten, tafelmanieren leren en nieuwe producten proeven. Dit wordt ondersteund door onderzoek in het buitenland, waarbij een versterkend effect werd gezien wanneer schoollunches werden gecombineerd met educatie, zoals het zelf verbouwen van eten, het eten aan mooi gedekte tafels en het zelf bereiden van eten.

Wil je ook een gezonde schoollunch aanbieden?

Doe het goed! Ben je enthousiast en wil je aan de slag met een verstrekte schoollunch? Neem de tijd om dit goed voor te bereiden en laat je informeren over de mogelijkheden. Niet doordachte keuzes kunnen leiden tot ongewenste effecten. Stond de melk bijvoorbeeld naast de verwarming en was die daardoor lauw geworden? Geen kind dat in het vervolg nog voor de melk kiest. Het invoeren van een verstrekte schoollunch hoeft niet in één keer. Je kunt ook stapsgewijs te werk gaan. En elk stapje doordacht implementeren. Begin bijvoorbeeld eens met een themaweek over gezonde voeding.