Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Webinars Gezonde Relaties & Seksualiteit

15, 17, 24 september / 8 oktober

Veel scholen zijn al aan de slag gegaan met de uitvoering van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. En dat levert inspirerende initiatieven op. Daarom organiseert Gezonde School in september en oktober een aantal webinars voor scholen en betrokkenen vanuit de GGD’en. Er zijn aparte webinars voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

De webinars bieden praktische informatie om u verder te helpen met het plan van aanpak. Daarbij worden veelgestelde vragen beantwoord, zoals 'Waar kunnen we het stimuleringsbudget voor inzetten?' of 'Hoe kunnen we ons verantwoorden via Mijngezondeschool.nl?' En aan de hand van een casus uit de praktijk wordt er ingegaan op de uitvoering van de regeling. Denk hierbij aan de ondersteuning vanuit de GGD en de gekozen aanpak.

Wanneer vinden de webinars plaats?

  • primair onderwijs: 15 september 2020, van 15.00 tot 16.30 uur
  • voortgezet onderwijs: 17 september 2020, van 15.00 tot 16.30 uur
  • voortgezet speciaal onderwijs: 24 september 2020, van 15.00 tot 16.30 uur
  • middelbaar beroepsonderwijs: 8 oktober 2020, van 15.00 tot 16.30 uur

Aanmelden voor een van de webinars kan hier.