Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Week van de Lentekriebels komt er weer aan!

Thema dit jaar: Ik wil het graag weten - heb je me alles al verteld?

Van 18 tot en met 22 maart vindt de Week van de Lentekriebels plaats. Deze week is bestemd voor het (speciaal) basisonderwijs. Dit jaar is het thema van de Week ‘Ik wil het graag weten - heb je me alles al verteld?’. Aan de week die 12 jaar geleden begon met 24 scholen doen inmiddels 2500 scholen mee.

Het onderwerp is belangrijk omdat kinderen veel vragen hebben over relaties en seksualiteit. Als je in de klas aansluit op de vragen die kinderen hebben kun je hen relationele en seksuele vorming geven die aansluit bij hun behoeften en belevingswereld.

De klas is een goede plek om dit soort vragen te beantwoorden. Door in te gaan op de vragen die kinderen hebben laat je zien dat seksualiteit een normaal onderwerp is waar openlijk over gesproken mag worden.

Relationele en seksuele vorming op jonge leeftijd draagt bij aan de seksuele ontwikkeling van het kind en een positieve seksualiteitsbeleving. Het bevordert het welzijn en de seksuele gezondheid. Door in te gaan op de vragen van kinderen laat je zien dat kinderen met vragen en problemen bij de leerkracht terecht kunnen.

Een algemene reden om aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit in het algemeen is dat sinds 2012 het thema seksualiteit is opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Basisscholen zijn daardoor ook verplicht aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Voor meer informatie klik hier.