Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Week van de Lentekriebels

Thema 2021: Seksuele en gender diversiteit

Van 15 tot en met 19 maart is de Week van de Lentekriebels, een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen.

De Week van de Lentekriebels is een goed begin

Eén van de doelen van de Week van de Lentekriebels is om scholen kennis te laten maken met relationele en seksuele vorming. Het is een leuke manier en een goed begin om schoolbreed aandacht te geven aan relaties en seksualiteit. Je zult merken hoe enthousiast leerlingen op de lessen reageren en hoe zinvol het is om hier les over te geven.

De Week van de Lentekriebels helpt om structureel aandacht te geven

Veel scholen die al eerder meededen met de Week van de Lentekriebels gebruiken de projectweek om jaarlijks in elke groep aandacht te besteden aan thema's als 'Weerbaarheid', 'Lichaam en zelfbeeld' en 'Seks in de media'. Zo helpt de projectweek om uiteindelijk structureel aandacht te geven aan dit thema en om het een plek te geven in uw schoolplan.

Juist op de basisschool relationele en seksuele vorming

Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat ze in de puberteit komen. Jonge kinderen hebben al vragen over relaties en seksualiteit. De school sluit met de lessen relationele en seksuele vorming aan op deze ontwikkeling en ondersteunt kinderen met het geven van juiste informatie en het leren van vaardigheden. Kinderen raken zo ook vertrouwd met de onderwerpen en vinden het normaal om hierover te communiceren. Ze worden zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, en leren dat ze hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven.

Door relationele en seksuele vorming ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en voor anderen. Zo:

  • durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit
  • ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema
  • worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag
  • leren ze respectvol met elkaar om te gaan
  • kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit.

Uiteindelijk heeft structurele aandacht meer effect dan ad hoc activiteiten. Gebruik de Week van de Lentekriebels daarom als startpunt om relationele en seksuele vorming structureel in te bedden. Bekijk de tips om de aandacht voor het thema vast te houden.

Ook leerlingen met een beperking doorlopen een seksuele ontwikkeling, hebben vragen over seksualiteit en vertonen seksueel gedrag. Bekijk de informatie, tips en video hoe u seksuele vorming geeft aan leerlingen met een beperking.

Thema 2021: Seksuele en gender diversiteit

Elk jaar hebben we een speciaal thema voor de Week. Dit jaar is dat 'seksuele en gender diversiteit'. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 scholen geen aandacht besteedt aan dit thema. Dat is opmerkelijk, omdat het al sinds 2012 voor alle scholen verplicht is om les te geven over seksuele diversiteit. Door dit onderwerp als thema te nemen voor de Week van de Lentekriebels hopen we alle scholen te stimuleren aandacht te besteden aan seksuele en genderdiversiteit. Zo kan elk kind zichzefl zijn op school, en draagt het onderwijs bij aan een samenleving waarin iedereen wordt geaccepteerd, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidenteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. Lees meer over het thema en suggesties voor de invulling van de lessen.