Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

‘Weerbaar online’ thema Week van de Lentekriebels 2024’

4 tot en met 8 maart 2024

Het thema van de Week van de Lentekriebels 2024 is ‘Weerbaar online.’ Het gaat hierbij om het online weerbaar maken van kinderen. In de bovenbouw gaat het ook om de invloed van social media en hoe je kinderen beschermt tegen het onbedoeld tegenkomen van pornografische naaktbeelden. Normaal gesproken vindt de nationale projectweek plaats in de derde week van maart, bij de start van de lente. Vanwege de Ramadan is in 2024 de landelijke Week van de Lentekriebels van 4 tot en met 8 maart. De Week van de Lentekriebels wordt georganiseerd door Rutgers in samenwerking met de regionale GGD’en.

De organisatie zal ervoor zorgen dat alle extra materialen eind februari 2024 beschikbaar zijn. Als het beter past in de jaarkalender of bij de visie van de school kan de Week van de Lentekriebels ook rond 21 maart 2024 plaatsvinden.

Informatie voor ouders

Wil je als ouder meer weten over de Week van de Lentekriebels, omdat de school van je kind hieraan meedoet? Op een speciale landingspagina voor ouders lees je waarover de lessen gaan, zodat je voorbereid bent als je kind met vragen thuiskomt. De organisatie nodigt ouders van harte uit om thuis met je kind door te praten over de onderwerpen. Heb je als ouder van de Week van de Lentekriebels gehoord, maar doet de school van jouw kind nog niet mee? Misschien kun je school ervan overtuigen dat het belangrijke én leuke lessen zijn!

Waarom al relationele en seksuele vorming op de basisschool?

Als jonge kinderen les krijgen over hun lichaam, puberteit, relaties en seksualiteit zijn zij beter in staat nu en later verantwoorde keuzes te maken. Ieder kind heeft recht op betrouwbare informatie die past bij hun leefwereld of ontwikkelingsfase. En we weten uit onderzoek dat kinderen vragen hebben over seksualiteit. Zo hebben jonge kinderen vragen over hun lijf, waar baby’s vandaan komen en het verschil tussen jongens en meisjes. In de bovenbouw gaat het meer over de puberteit, verliefd worden en relaties aangaan.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die zijn voorgelicht gemiddeld later beginnen aan seks en beter zijn voorbereid. Door de lessen relationele en seksuele vorming zijn ze ook weerbaarder en krijgen ze later, als ze seksuele relaties aangaan, minder vaak met problemen te maken, zoals gedwongen seks, een soa of tienerzwangerschap.

In onderstaande filmpjes leggen twee leerkrachten het belang uit van relationele en seksuele vorming op de basisschool.

De Week van de Lentekriebels is een goed startpunt

Eén van de doelen van de Week van de Lentekriebels is scholen kennis te laten maken met relationele en seksuele vorming. Het is een leuke manier om schoolbreed aandacht te geven aan relaties en seksualiteit. Tijdens deze week zul je merken hoe enthousiast leerlingen op de lessen reageren en hoe zinvol het is om hier les over te geven. Daarnaast is sinds 2012 het thema seksualiteit opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Basisscholen zijn daardoor ook verplicht aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Betrek ouders

Het is belangrijk om ouders al voor de Week goed te informeren over het belang van relationele en seksuele vorming en de inhoud van de lessen. Als de ouders niet worden meegenomen of onvoldoende worden geïnformeerd kan dat bij hen vragen oproepen. Organiseer bijvoorbeeld een ouderavond, stuur een ouderbrief rond en verwijs ouders naar informatie over de Week van de Lentekriebels.

Ondersteuning nodig?

Heeft je school ondersteuning nodig bij de organisatie van de Week van de Lentekriebels, of krijg je vragen van ouders? Raadpleeg dan bij voorkeur eerst de GGD in de regio. De GGD kan ondersteunen in de organisatie van de Week en ook helpen met het informeren en betrekken van ouders, door bijvoorbeeld de organisatie van een ouderavond. In de trainerspool vind je een overzicht van bekwame trainers die schoolteams kunnen trainen of een ouderavond kunnen verzorgen.

Invulling van de Week

Doe je mee met de Week? Dan geeft de school elke dag in groep 1 t/m 8 minimaal één les over relaties en seksualiteit. Daarvoor gebruikt de school een erkend lespakket, in een doorlopende leerlijn, zoals:

Erkende lespakketten

Scholen kiezen zelf welke lespakketten zij afnemen om invulling te geven aan deze week. Rutgers en de GGD-en adviseren scholen om gebruik te maken van door het RIVM erkende lesmaterialen van verschillende aanbieders, ook die niet aan Rutgers gelieerd zijn. Hier verwijst de organisatie naar alle door het RIVM erkende lesmethoden voor het basisonderwijs, vanwege het belang van volledige informatievoorziening aan en ondersteuning van scholen en leerkrachten. Voor elke school en elke klas is er een passend lespakket.

Kosten

Deelname aan de Week van de Lentekriebels is gratis. Je kunt de projectweek verder invullen met materialen, gadgets en activiteiten om er een leuke en feestelijke week van te maken. Aan het gebruik van een erkend lespakket zijn wel kosten verbonden. Die kosten zijn afhankelijk van de groepsgrootte en het soort lespakket. Na aanmelding ontvangt de school een kortingscode voor verschillende gadgets. De kortingscodes zijn niet geldig voor de lespakketten.

Meld je hier aan voor de Week van de Lentekriebels 2024