Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Wie goed in zijn vel zit, leert beter

Leerplankader voor een gezonde leefstijl

Steeds meer scholen gaan voor een gezonde leefstijl. Een leerling die – letterlijk én figuurlijk – goed in zijn vel zit, presteert beter. En dat is voor de school óók goed. Om scholen te helpen bij het aanbieden van onderwijs in gezonde leefstijl heeft SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, in samenwerking met Gezonde School, de website gezondeleefstijl.slo.nl ontwikkeld. Deze geeft antwoord op vragen als: waar moet het over gaan bij een gezonde leefstijl, wat willen we bereiken, welk inhouden kiezen we en hoe realiseren we het in de praktijk? Een gesprek met SLO-projectleider Maaike Rodenboog.