Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Zeven dingen die elke ouder in PO en VO moet weten

E-book gratis te downloaden

Hoe ben je een betrokken ouder als je kind op basis- en voortgezet onderwijs zit? Het e-book van expert ouderbetrokkenheid Peter de Vries geeft zeven handreikingen over wat je als ouder kunt doen voor je schoolgaande kind. Het boek is gratis te downloaden.

Het boek begint met een voorwoord van Evelien de Bruijn, radio- en televisiepresentatrice (onder andere Hart van Nederland). Ze is blij dat het boek er is. Volgens haar zal sommige informatie je de ogen openen of je laten nadenken over welke kant je op wilt.

In zijn inleiding stelt De Vries dat je als ouder altijd betrokken bent bij het onderwijs van je kind. Hij wijst erop dat daar ook lastige kanten aan zitten: wat als het niet lekker gaat met je kind op school, als je je zorgen maakt, je kind niet begrijpt of geen klik hebt met een docent?

Ook wijst hij erop dat een goede samenwerking tussen school en ouders ervoor zorgt dat je kind zich beter ontwikkelt qua leren, maar ook dat het beter in zijn vel zit. En dat veel onderzoek aantoont dat ouderbetrokkenheid goed is voor kinderen, zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs.

Om dat op de goede manier te doen, behandelt De Vries zeven thema’s:

  • Altijd betrokken
  • Opkomen voor je kind
  • Je kind volgen
  • Elk jaar een nieuwe start
  • Ontevreden over de school?
  • Verantwoordelijk voor de hele klas
  • Een goed voorbeeld zijn

Per thema geeft hij tips.

Het e-book sluit af met een literatuurlijst en handige websites.

Het e-book is hier gratis te downloaden.