Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Handhaving rookverbod op schoolterreinen

Sinds 1 augustus geldt een rookverbod op schoolterreinen en moeten deze volledig rookvrij zijn. Vanaf 1 januari gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht houden op het rookverbod. In dit informatieblad gaat de NVWA in op veelgestelde vragen over handhaving van het rookverbod.

Wat wordt er van scholen verwacht?

Scholen moeten een rookverbod instellen, het rookverbod aanduiden en het rookverbod handhaven.

Het rookverbod instellen

Scholen moeten maatregelen nemen om kenbaar te maken dat er een rookverbod geldt. Dit kunt je doen door erover te communiceren, bijvoorbeeld in een school- of studiegids of in de huisregels. Ook moeten scholen alles van het terrein verwijderen dat aanspoort tot roken, zoals rookpalen, asbakken en rokershoeken.

Het rookverbod aanduiden

Scholen zijn verplicht om het rookverbod aan te duiden. Hoe dat gebeurt, bepaal je zelf, zolang maar duidelijk is dat op het terrein niet mag worden gerookt. Borden of posters, die op verschillende plekken op het terrein zijn geplaatst, kunnen hierbij helpen. Zo is het voor iedereen duidelijk dat het rookverbod op het gehele terrein geldt.

Het rookverbod handhaven

Als iemand op uw schoolterrein rookt, dan ben je verplicht om die persoon daarop aan te spreken. Je moet het rookverbod dus actief handhaven.

Via de website rookvrijschoolterrein.nl kunnen scholen ondersteuning krijgen bij het rookvrij maken van hun schoolplein. Je vindt hier onder andere een toolkit, stappenplan en voorbeeldbrieven voor ouders.

Hoe gaat de NVWA toezicht houden?

Vanaf 1 januari 2021 start de NVWA met controles om na te gaan of onderwijsinstellingen het rookverbod op hun terreinen naleven. De eerste inspectie wordt vooraf aangekondigd. De inspecteur maakt een afspraak met degene die binnen de onderwijsinstelling verantwoordelijk is voor het rookbeleid. Tijdens de inspectie worden onder meer de volgende aspecten gecontroleerd:

  • Zijn er maatregelen getroffen die duidelijk maken dat er een rookverbod geldt, bijvoorbeeld aan de hand van fysieke en communicatieve maatregelen?
  • Is duidelijk zichtbaar dat er een rookverbod geldt op het terrein, bijvoorbeeld aangeduid via borden en tegels?
  • Zorgt de onderwijsinstelling ervoor dat het terrein rookvrij blijft? Met andere woorden, wordt er actief opgetreden als er wordt gerookt (rookverbod handhaven)? Wat is daarover afgesproken (beleid) en wat gebeurt er in de praktijk?

De inspecteur voert de inspectie uit binnen de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen voor COVID-19. Als de inspecteur van de NVWA tijdens een inspectie constateert dat het rookverbod op het schoolterrein niet of onvoldoende is ingesteld, aangeduid of gehandhaafd is er sprake van een overtreding. Bij een eerste overtreding volgt een schriftelijke waarschuwing. Op een later moment (veelal binnen drie maanden) wordt een her-inspectie uitgevoerd om te kijken of de overtreding is opgeheven. Bij een herhaalde overtreding legt de NVWA een bestuurlijke boete op, beginnend bij €600. Wanneer je daarna vaker in overtreding bent, kan de hoogte van de boete oplopen tot €4.500 per overtreding. De interventie is gericht op de beheerder van het gebouw of de inrichting.

Vóór 1 januari 2021 publiceert de NVWA het aangepaste interventiebeleid op de website van de NVWA. Daarin staat hoe zij optreden tegen overtredingen van dit rookverbod. Bekijk voor meer informatie ook het informatieblad van het NVWA.