Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Actieprogramma moet onderwijsprofessionals helpen bij het respecteren van seksuele grenzen door jongeren

Professionals in onderwijs, welzijn en zorg weten hoe zij seksualiteit bespreekbaar maken en helpen jongeren om elkaars wensen en grenzen te herkennen en te respecteren. Dat is een van de doelen van het Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het kabinet heeft dat op 13 januari naar de Tweede Kamer gestuurd.

Met het actieprogramma wil het kabinet een cultuurverandering bereiken in de samenleving. Het zet onder meer wet- en regelgeving, publiekscampagnes en goede hulpverlening in om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aan te pakken. Voor het actieprogramma is de komende jaren 11 miljoen euro beschikbaar.

Kennis en vaardigheden

Onderdeel van het plan is dat professionals in onderwijs, welzijn en zorg beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om jongeren op het gebied van seksualiteit te ondersteunen. Daarom subsidieert het kabinet onder meer de ontwikkeling van interventies en instrumenten om positieve normen over seksualiteit en een gezonde seksuele en relationele ontwikkeling te bevorderen bij jongeren en jongvolwassenen.

Grenzen en wensen

Een van de doelen is ook dat jongeren elkaars grenzen en wensen erkennen en herkennen, en in staat zijn om hun grenzen en wensen te verwoorden en te bewaken. Op dit moment wordt bekeken in hoeverre de kerndoelen in het primair en voortgezet onderwijs daaraan bijdragen en of ze aanscherping behoeven. Goede kerndoelen verduidelijken voor scholen wat er van hen wordt verwacht qua seksuele vorming, aldus het Actieprogramma. Het thema seksuele vorming is ook onderdeel van de kwalificatie-eisen voor het vak burgerschap in het mbo, die op dit moment worden herzien.

Meer informatie