Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Eerstejaars Universiteit van Maastricht krijgen verplicht les over seksueel wangedrag

De circa 8.000 eerstejaars die najaar 2023 gaan starten als student aan de Universiteit van Maastricht krijgen tijdens de introductieweek verplicht les over seksueel wangedrag. Daarbij gaat het om gedrag tussen studenten onderling, niet tussen medewerkers en studenten. De Universiteit van Maastricht is de eerste universiteit die dit gaat doen. Het is nog niet bekend hoe de lessen eruit gaan zien.

Verontrustende cijfers

Aanleiding voor de verplichte voorlichting zijn cijfers over studenten die te maken krijgen met seksueel geweld of intimidatie. In juni 2021 concludeerden Amnesty International en I&O Research na representatief onderzoek dat een op de tien vrouwelijke studenten in Nederland tijdens de studietijd slachtoffer wordt van verkrachting.

Een paar maanden later kwam uit een eigen enquête van de Universiteit Maastricht een vergelijkbaar beeld naar voren. Bijna de helft van de Maastrichtse studenten (46,9 procent) gaf in die peiling aan met seksueel geweld of intimidatie te maken hebben gehad. Daarbij ging het in een op de tien gevallen (9,8 procent) om verkrachting en in ruim een kwart van de gevallen (25,4 procent) om aanraking zonder wederzijds goedvinden (strelen, kussen en/of betasten).

Volgende stap

Tot nog toe organiseerde de universiteit alleen informele workshops en lezingen over het thema, bijvoorbeeld over instemming met seks. “We vinden het nu tijd voor een volgende stap”, zegt woordvoerder Koen Augustijn. “Het punt is aangebroken om het vrijblijvende er vanaf te halen en dit thema nog nadrukkelijker op de agenda te zetten.” Eerder ondertekende de universiteit al een manifest van Amnesty International, waarmee de onderwijsinstelling zichzelf verplichtte meer te doen om seksueel wangedrag te bestrijden.

Volgens de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland is Maastricht de eerste universiteit die voorlichting over dit thema verplicht stelt voor een complete jaarlaag.