Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

GenderDoeboek voor scholen

Het Transgender Netwerk Nederland heeft een boekje gepubliceerd om scholen in het PO en VO te helpen om genderdiversiteit te verwelkomen. De publicatie bestaat uit drie gratis te downloaden folders met weetjes en tips voor de diverse functies in het onderwijs: van administratie en bestuur tot de leraren.

Waarom is dit onderwerp belangrijk voor scholen?

Een veilige school is belangrijk om te kunnen leren: een school waar je veilig jezelf kunt zijn en waar je veilig je eigen identiteit kunt ontwikkelen. Of je nu jongen of meisje bent, trans- of cisgender, en buiten of binnen deze hokjes je eigen weg wilt vinden.

In de praktijk voelen lhbt-leerlingen zich niet altijd veilig op school. Ze hebben er vaker te maken met verbaal geweld. Trans leerlingen kampen 3x vaker met depressieve gevoelens dan cisgender leerlingen (van wie de genderidentiteit overeenkomt met het geboortegeslacht). Voor hen is het extra belangrijk dat hun school veilig ruimte geeft aan diversiteit.

Hoe kun je dit boek inzetten?

Het GenderDoeboek voor Scholen bestaat uit drie losse boekjes, sommige meer gericht op de directie en het ondersteunende personeel, andere meer op de leraren.

School & Gender

Het eerste boekje, ‘School & Gender’, is interessant voor schoolpersoneel in het algemeen, maar vooral voor de directie. Dit boekje gaat over genderinclusief onderwijs en richt zich op het creëren van een veilig schoolklimaat. Het hoofdstuk ‘Genderdiversiteit als onderdeel van veiligheidsaanpak’ legt uit hoe genderdiversiteit en sociale veiligheid met elkaar verbonden zijn, gebaseerd op de zes radertjes van sociale veiligheid van Stichting School & Veiligheid.

Genderinclusiviteit in de klas

Het tweede boekje, ‘Genderinclusiviteit in de klas’, is gericht aan leraren en ander schoolpersoneel. Er worden algemene tips gegeven voor álle leraren, ongeacht de inhoud van hun lessen, omdat het immers niet alleen om de inhoud draait, maar ook om het algemene taalgebruik van de leraar en voorbeelden en afbeeldingen die ze in een les gebruiken. Ook geeft het boek specifieke tips aan vakdocenten biologie en gym, omdat deze vakken om extra sensitiviteit vragen.

Praktische zaken regelen

Het derde boekje, ‘Praktische zaken regelen’, gaat in op het genderinclusief maken van faciliteiten in de school. Denk bijvoorbeeld aan geslachtsaanduiding in de leerlingenadministratie, maar ook aan de indeling van toiletten en kleedkamers.