Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Online congres voor lerarenopleiders: 'Het hoort er gewoon bij'

Je studenten voorbereiden op het lesgeven over gezonde relaties en seksualiteit en op het waarborgen van sociale veiligheid rondom dit thema, ook in alledaagse situaties in de klas en in de school. Dat hoort er voor jou als lerarenopleider gewoon bij. Om je hierbij te ondersteunen, organiseren School & Veiligheid en Rutgers op vrijdag 5 november het online congres ‘Het hoort er gewoon bij’. Met inspirerende lezingen en workshops, recente ontwikkelingen en praktische handvaten.

Het congres is bestemd voor lerarenopleiders aan alle pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen. En voor andere onderwijsmedewerkers die betrokken zijn bij het curriculum.

Programma

Keynote spreker Mathieu Heemelaar neemt de deelnemers mee in zijn visie over seksuele en relationele vorming. Dagvoorzitter Jan Jaap Hubeek deelt zijn missie: het versterken van een positief imago van het complexe beroep leraar en daarmee van het onderwijs.

In pakkende workshops worden kennis en ervaringen gedeeld rondom gender- en seksuele diversiteit, culturele en religieuze diversiteit, het vlaggensysteem, ouderbetrokkenheid en seksuele integriteit. School & Veiligheid en Rutgers presenteren de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen van ons recente onderzoek onder lerarenopleiders en onder beginnende leraren en studenten. En er is ruimte voor het uitwisselen van elkaars ervaringen en tips.

Workshops

Projecten

De organisatie van dit congres maakt deel uit van onze projecten vanuit de Stimuleringsregeling Gezonde relaties en seksualiteit. Lees hier aan welke projecten binnen de regeling School & Veiligheid nog meer meewerkt.

Het congres is onderdeel van ons project waarmee School & Veiligheid en Rutgers pabo’s en lerarenopleidingen willen ondersteunen bij het versterken van de aandacht voor relationele en seksuele vorming en seksuele integriteit in de opleiding tot leraar en docent. In dit kader deden School & Veiligheid en Rutgers onderzoek onder lerarenopleiders en onder aankomend en beginnend leraren naar hun ervaringen en wensen. Lees hier meer over dit onderzoek.