Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Stimuleringsregelingen voor gezonde leefstijl op school

Wil je aan de slag met een gezonde leefstijl op jouw school en ontvang je hierbij graag ondersteuning en advies op maat? Bijvoorbeeld bij de inzet van activiteiten rond gezonde voeding om zo gezondere en duurzame keuzes te maken? Om scholen in het po, so, vo en mbo te stimuleren om te werken aan een gezonde leefstijl, zijn er drie stimuleringsregelingen. Van 7 maart tot en met 19 april kun je als school(locatie) je belangstelling kenbaar maken voor één of meer regelingen.

Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2022-2023

Wil je dat aandacht voor een gezonde leefstijl op jouw school een vanzelfsprekendheid wordt? Het ondersteuningsaanbod Gezonde School kan je hierbij helpen. Bijvoorbeeld om extra aandacht te besteden aan de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen en studenten, die zo onder druk staan door de coronapandemie.

Bij toekenning ontvangt jouw school:

 • Een bedrag van € 3.000,- te besteden aan:
  • de vergoeding taakuren van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator;
  • de inzet/aanschaf van erkende Gezonde School-activiteiten;
  • de aanvraag van een themacertificaat van het vignet Gezonde School;
  • het volgen van de opleiding tot Specialist Sportieve en Gezonde School.
 • Scholing van de Gezonde School-coördinator van jouw school.
 • Gemiddeld 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

Wat ga jij doen?

In het schooljaar 2022-2023 ga je aan de slag met één of meer van de volgende thema’s:

 • Voeding
 • Bewegen en sport
 • Welbevinden
 • Roken-, alcohol- en drugspreventie
 • Milieu en natuur

Je brengt vervolgens structuur aan in wat je al doet. De Gezonde School-aanpak helpt hierbij. Je kiest een thema dat aandacht krijgt in de lessen, je stimuleert gezond gedrag in de schoolomgeving, je maakt afspraken over hoe je gezondheids- of leefstijlproblemen signaleert en je legt alle afspraken vast in het schoolbeleid. Zo krijgt aandacht voor een gezonde leefstijl een vaste plek in de school.

Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit (ronde 6)

Vroegtijdig aandacht besteden aan relaties en seksualiteit in de klas draagt bij aan een gezonde en positieve seksuele ontwikkeling van leerlingen en studenten. Daarbij draagt seksuele vorming onder andere bij aan het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen, seksuele grensoverschrijding en soa’s. Het bespreekbaar maken van dit thema is niet voor iedereen altijd even makkelijk. De stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit is er om de professionals op de school hierin zo goed mogelijk te ondersteunen. Vanuit de stimuleringsregeling is extra focus gelegd op leerlingen en studenten. Vanwege het beperkte aantal plekken in ronde 6, verleent Gezonde School voorrang aan so-scholen en mbo-locaties.

Bij toekenning ontvangt jouw school:

 • Een financiële bijdrage van €5.000,- te besteden aan:
  • de vergoeding taakuren van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator;
  • de inzet/aanschaf van erkende Gezonde School-activiteiten;
  • de inzet van facultatieve onderdelen zoals teamtrainingen of ouderaanbod.
 • Scholing voor de Gezonde School-coördinator van jouw school.
 • Tot 20 uur begeleiding van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

Stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten – Lekker naar buiten (ronde 5)

Trek eropuit met leerlingen of studenten en laat hen in de praktijk ervaring opdoen met gezonde en duurzame voeding. Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het po, so, vo en mbo een bijdrage aanvragen voor drie activiteiten:

 • Moestuinieren
 • Koken
 • Excursie of gastles op het gebied van voeding

Bij toekenning ontvang jouw school:

 • Een bijdrage van maximaal €2.000,- voor een of meer van de volgende activiteiten:
  • Moestuinieren (maximumbedrag per klas: €500,-)
  • Koken (maximumbedrag per klas: €550,-)
  • Excursie of gastles op het gebied van voeding (maximumbedrag per klas: €450,-)
 • De Jong Leren Eten-makelaar in jouw regio kan met je meedenken over geschikte activiteiten in de buurt.