Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Onderzoek naar voedseleducatie in het speciaal (basis)onderwijs

Oproep om vragenlijst in te vullen

Zijn er genoeg kwalitatief goede en passende materialen voor voedseleducatie beschikbaar voor het speciaal (basis)onderwijs? Is er ruimte en behoefte om aandacht aan voedseleducatie te besteden? En wat kan eventueel gedaan worden om wensen en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten? Dat wil het Louis Bolk Instituut samen met Special Heroes, Jong Leren Eten en JOGG in kaart brengen.

De betrokken partijen hebben daarom een vragenlijst over voedseleducatie opgesteld. Ben jij werkzaam in het speciaal onderwijs (SBO, SO, VSO, PRO)? Of ben je betrokken bij gezonde voeding in het speciaal onderwijs? Deel dan je praktijkervaring via de vragenlijst.

Het invullen ervan duurt ongeveer 10 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Deel dit bericht gerust met je collega's. Hoe meer ervaringen en meningen, hoe beter beeld men krijgt.

Je kunt de vragenlijst hier invullen.