Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Special Heroes Nederland heeft een nieuwe website en logo

Alle programma's op dezelfde site

Vanaf nu is alle informatie over Stichting Special Heroes Nederland en haar programma’s te vinden op één website: www.specialheroes.nl. Deze url werd voorheen alleen gebruikt voor de programma’s die Special Heroes in het onderwijs aanbiedt. De programma’s uit de sectoren revalidatie, zorg en overheden en de sportvervoersregeling staan nu ook op deze website.

Stichting Special Heroes Nederland zet verschillende programma’s in binnen (Speciaal) Onderwijs, Revalidatie en Zorg om een gezonde en actieve leefstijl te bevorderen voor mensen met een beperking.


Naast de vernieuwde website is ook de Special Heroes Campus gelanceerd: www.specialheroescampus.nl. Dit platform is hét informatieportaal voor sportprofessionals over bewegen en sporten van mensen met een beperking in de vrijetijdsbesteding. Hier vind je diverse informatie, zoals scholingen, leerboeken, tipkaarten en leskaarten voor activiteiten in de praktijk.

Het nieuwe logo geeft de aanpak weer van Special Heroes Nederland. Special Heroes Nederland:

  • verkent de vraag in de verschillende sectoren;
  • vertaalt de vraag naar het opzetten en uitvoeren van programma’s;
  • verbindt partijen in deze implementatie;
  • verankert de programma’s.

Special Heroes Nederland wil de aanjager zijn voor partijen zodat zij programma’s implementeren, structureel verankeren en daarmee de doelgroep met een beperking stimuleren tot een gezonde en actieve levensstijl.

Special Heroes Nederland heeft drie programma’s die voor het onderwijs interessant zijn:


Sport Heroes

Sport Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs. Gestart vanwege het feit dat kinderen en jongeren met een beperking aanzienlijk minder sporten. Met dit programma willen we leerlingen van 6 tot 19 jaar laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Centraal hierbij staan de leerlingen en hun wensen en op basis daarvan worden passende sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Van voetbal, atletiek, korfbal en judo, tot aan rolstoeldansen, hockey of freerunning.

Voor meer info click hier.

Art Heroes

Het programma Art Heroes wordt in samenwerking met scholen en culturele verenigingen en instellingen aangeboden. We maken gebruik van dezelfde methodiek als bij Sport Heroes door leerlingen eerst binnen de vertrouwde omgeving van de school kennis te laten maken met culturele activiteiten. Vervolgens kunnen ze zich naschools/buitenschools structureel gaan verdiepen. Net als Sport Heroes draagt het stimuleringsprogramma Art Heroes bij aan het vinden van een zinvolle en structurele vrijetijdsbesteding waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten ontdekken.

Voor meer info click hier.

Ik ben P.A.

Voor leerlingen op praktijkscholen en in het voortgezet speciaal onderwijs is er de mogelijkheid om het programma Ik ben P.A. te volgen. Jongeren met een beperking worden opgeleid tot professional assistent (P.A.). Door bijvoorbeeld sportieve en culturele activiteiten te organiseren of te begeleiden leren ze hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Het programma versterkt de participatie en het zelfvertrouwen van de jongeren. De vaardigheden die ze opdoen komen van pas bij vervolgonderwijs of het vinden van (vrijwilligers)werk.

Voor meer info click hier.