Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Staat van de Ouder 2020

60 procent van ouders ontevreden over passend onderwijs

Hoe denken ouders over het onderwijs aan hun kind? Wat vinden ze van de kwaliteit van het onderwijs? Lees het in de Staat van de Ouder 2020. Staat van de Ouder is het jaarlijkse onderzoek van Ouders & Onderwijs naar de mening en ervaring van ouders.

De Staat van de Ouder gaat dit jaar over passend onderwijs. Daarbij is goed onderwijs voor iedereen een ideaal. Ook voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Met de in 2014 ingevoerde Wet passend onderwijs leek voor iedere leerling een passende plek in het onderwijs haalbaar. Alle kinderen moesten zich thuis voelen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, zodat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Maar zijn die verwachtingen uitgekomen?

Ouders eisen verbeteringen passend onderwijs

In deze Staat van de Ouder kijkt Ouders & Onderwijs naar passend onderwijs in de praktijk, vanuit het perspectief van ouders. Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van de ouders ontevreden is over het passend onderwijs dat wordt geboden. Ouders lopen regelmatig tegen negatieve ervaringen aan en worden te weinig betrokken in het proces. Het onderwijs is te vaak niet passend. En dan is er ook nog een dalende onderwijskwaliteit om je druk over te maken. Die negatieve spiraal wordt versterkt door overvolle klassen, prestatiedruk, het lerarentekort en de werkdruk. Niet alleen de kinderen, maar zeker ook de ouders zijn daar veel te vaak de dupe van.

Het toezicht en de handhaving op de afspraken en regels waar scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zich aan moeten houden zijn niet helder. Ouders weten precies wat goed is voor hun kind, maar raken in dit stelsel op de achtergrond en hebben te weinig zeggenschap en invloed. Dit kan anders. Daarom zet Ouders & Onderwijs zich in voor beter beleid voor ouders en kinderen. Hoe we dat voor ons zien? Dat leest u in deze Staat van de Ouder.

Bekijk hier de Staat van de Ouder 2020 online. Download hier de PDF van de Staat van de Ouder 2020.