Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

“Elke studiereis heeft mij en dus ook ROC van Twente iets gebracht”

Interview met Gerald Oude Alink, deelnemer aan de Studiereis Gezonde School IJsland

Gerald Oude Alink is teammanager Sportbureaus en coördinator Gezonde School bij het ROC van Twente. Hij ging al diverse keren mee op de Studiereizen Gezonde School. Ook in IJsland was hij van de partij. We spraken met hem over zijn ervaringen.”

Hoe waren je eerdere ervaringen?

“Om ook daadwerkelijk iets met de opbrengsten van deze studiereizen te kunnen doen gaan we iedere keer met enkele collegae. Iedere reis heeft mij en dus ook ROC van Twente iets gebracht.

Zo leidde de integrale aanpak van Gezondheid in onderwijs in Schotland tot het aanscherpen van speerpunten en het Gezonde School beleid. Het betrekken van de afdeling HR in Zweden wees ons op het belang van de verbinding met de verschillende gremia in de ROC-organisatie. En van Finland leerden we om geen grote plannen te maken maar om klein te beginnen en iets te laten groeien."

Wat verwachtte je vooraf van de Studiereis Gezonde School IJsland?

“Ik verwachtte om inzicht te krijgen hoe men als land de serieuze problematiek van overmatig drank- en drugsgebruik onder jongeren heeft aangepakt.”

Wat is het belangrijkste inzicht dat je aan de Studiereis Gezonde School IJsland hebt overgehouden?

“Ik heb een aantal inzichten overgehouden aan deze studiereis:

  • Het belang van een integrale aanpak. Alle betrokkenen moeten een op elkaar aangepaste bijdrage leveren. De community based approach.
  • De onlosmakelijke rol (verantwoordelijkheid) van de ouders in een succesvolle aanpak.”

Wat vond je het meest opvallendste aan het IJslandse systeem?

“De kracht van het gebruik van data: op basis van de data worden doelen en beleidsaspecten bijgesteld.”

Je bent actief in de MBO Raad. Waarom moeten volgens jou meer MBO-scholen mee op de Studiereis?

“Op het moment dat we terugkomen van een reis zitten we boordevol ideeën en inspiratie om zaken aan te pakken en te verbeteren. Als er meerdere MBO-scholen meegaan, is het gemakkelijker in de sector aan te pakken omdat de inzichten gedeeld en ervaren zijn.”