Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Het IJslandse preventiemodel in Nederland gaat verder als ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ (OKO)

Nieuwe groep van tien nieuwe gemeenten gaat aan de slag met preventieve aanpak

Na een succesvolle pilot met het IJslandse preventiemodel van 2018 tot 2021 in zes Nederlandse gemeenten, gaat een nieuwe groep van tien gemeenten ook aan de slag met deze preventieve aanpak. De zes pilotgemeenten zetten het werken volgens de IJslandse werkwijze ook door. Dit doen ze onder een nieuwe naam, ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ (OKO).

Met de nieuwe naam wordt benadrukt wat het doel is van de aanpak; dat alle jongeren in Nederland kunnen opgroeien in een kansrijke omgeving, waar aandacht is voor welbevinden en het voorkomen van middelengebruik.

De basis voor de aanpak is nog steeds het IJslandse preventiemodel, maar wel toegespitst op de Nederlandse situatie aan de hand van de lessen uit de pilot. Met OKO wordt voortgebouwd op de ervaring die in de afgelopen jaren is opgedaan.

Zes Nederlandse gemeenten hebben in een pilottraject van 2018 tot 2021 het IJslandse preventiemodel geïmplementeerd, ondersteund door het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut. In de pilot is nauw samengewerkt met Planet Youth, de grondleggers van het IJslandse preventiemodel. Dankzij hen is veel geleerd over de successen in IJsland en hoe we daar in Nederland aan kunnen werken.

Tien nieuwe gemeenten en een vervolg voor de zes pilotgemeenten

Een groep van tien nieuwe gemeenten gaat vanaf januari 2022 voor vier jaar aan de slag met het implementatietraject Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. De nieuwe gemeenten zijn Altena, Dinkelland-Tubbergen, Ede, Goeree-Overflakkee, Horst aan de Maas, Maastricht, Nijkerk, Oldambt, Schouwen-Duiveland en Vijfheerenlanden.

Alle zes de pilotgemeenten zetten het werken volgens het IJslandse model ook voort met het implementatietraject Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. De zes pilotgemeenten zijn Amersfoort, Hardenberg, samenwerkingsverband Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden), Súdwest-Fryslân, Texel en Urk.

In dit implementatietraject ondersteunt het Trimbos-instituut gemeenten om te werken aan een gezonde en kansrijke omgeving voor de jeugd, gebaseerd op de uitgangspunten van het IJslandse preventiemodel. Het Nederlands Jeugdinstituut draagt vanuit haar expertise over opvoeden en opgroeien bij aan het implementatietraject.