Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Conferentie Met Alle Respect!

Woensdag 17 april 2024

Woensdag 17 april 2024 is het zover: dan organiseert Stichting School & Veiligheid voor de negende keer de jaarlijkse conferentie Met Alle Respect! De conferentie is opnieuw in een hybride vorm, dus zowel op locatie als online.

De conferentie start zowel online als op locatie met een plenair gedeelte met twee boeiende sprekers: Sharon Ubani en Ismail Aghzanay. Dagvoorzitter is net als vorig jaar Splinter Chabot.

Na de lunch zijn er twee workshoprondes; daarbij is wel gekozen om online en op locatie een apart programma te bieden. De rode draad in de conferentie is sociale veiligheid in relatie tot pedagogisch vakmanschap. Zowel in het plenaire gedeelte als tijdens de workshops biedt de conferentie volop inspiratie en stof tot nadenken. Deelnemen aan de conferentie is kosteloos.

Voor wie?

De conferentie richt zich in eerste instantie op onderwijsprofessionals (leraren, IB’rs, zorgcoördinatoren, vertrouwenspersonen, veiligheidscoördinatoren, schoolleiders, bestuurders) in het po, vo, go en mbo.

Daarnaast is de conferentie ook waardevol voor opleiders en studenten van tweedegraads lerarenopleidingen en pabo’s. Op basis van de afgelopen jaren blijkt dat onderwijsdeskundigen en landelijke thema-instituten ook geïnteresseerd zijn.

De onderwijsconferentie Met Alle Respect! is een initiatief van Stichting School & Veiligheid met ondersteuning van het ministerie van OCW.

Meld je hier aan.