Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Een op de tien kinderen slachtoffer van cyberpesten

Naar schatting wordt tien procent van de kinderen en jongeren in Nederland het slachtoffer van cyberpesten. Dat concluderen Remco Spithoven en Cathy van Tuijl, lectoren Maatschappelijke Veiligheid en Jonge Kind Educatie bij Hogeschool Saxion, in hun boek Cyberpesten. Volgens hen hebben ouders vaak geen idee van wat er speelt, terwijl de gevolgen van online pesten vaak groter zijn dan die van offline pesten.

De conclusies in het boek ‘Cyberpesten; Theorie over en onderzoek naar de onbegrensde, digitale leefwereld van kinderen en adolescenten in Nederland’ gaan over zowel basisscholen als middelbare scholen. Een extra verkennend onderzoek werd gedaan naar de bovenbouw van de basisschool, omdat daar nog weinig bekend is over online pesten. “We kunnen nog niet goed zeggen hoe groot het probleem is, omdat de cijfers variëren van 10 tot 40 procent, maar we kunnen concluderen dat het absoluut ook al voorkomt in groep 6, 7 en 8”, zegt Remco Spithoven in een interview met de NOS.

Cyberpesten 24/7

Anders dan het traditionele, offline pesten gaat cyberpesten 24/7 door. Pestkoppen hebben online allerlei mogelijkheden om hun slachtoffers te raken: vechten; denigreren; imiteren; doorspelen; bedrog; buitensluiten; lastigvallen en stalken. Door het liken, delen, bewerken, opnieuw delen op sociale media kan er een digitale stortvloed aan negatieve berichten over slachtoffers loskomen. Cyberpesten lijkt daarmee zelfs stevigere gevolgen te hebben dan offline pesten.

Gevolgen op lange termijn

Op de lange termijn worden slachtoffers geconfronteerd met angst, depressie, school- en ziekteverzuim, schooluitval, middelenmisbruik, slaapproblemen, psychosomatische klachten, het verheerlijken van en uiteindelijk soms ook daadwerkelijk overgaan tot suïcide. Cyberpesten is een urgent maatschappelijk vraagstuk waar meer aandacht voor zou moeten zijn en een integrale aanpak op moet worden gericht. In deze bundel voor onder andere ouders, verzorgers, professionals in het onderwijs, de jeugdhulp, jongerenwerk, politie en gemeenten gaan verschillende auteurs in op wat cyberpesten is en hoe dit in vanuit contexten kan worden aangepakt. In de basis is daarbij de hulp van iedere volwassene in Nederland nodig.

De auteurs vinden het hoog tijd dat er niet langer weggekeken wordt en dat we kinderen en adolescenten gaan helpen bij hun digitale socialisatie.