Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Sociale veiligheid in de Staat van het Onderwijs 2023

Een sociaal veilige leeromgeving zou een vanzelfsprekende basis moeten zijn in het onderwijs. Dat zei Alida Oppers, inspecteur-generaal van het Onderwijs, tijdens de presentatie van de Staat van het Onderwijs 2023. In dit rapport geeft de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks een overzicht van de belangrijkste bevindingen in het onderwijs. Hieronder licht Stichting School & Veiligheid een aantal onderwerpen op het gebied van sociale veiligheid uit.

Veiligheidsgevoel

De Inspectie constateert in Staat van het Onderwijs 2023 dat het veiligheidsgevoel onder leerlingen in het po en vo de afgelopen periode is afgenomen. Zo nam het aantal meldingen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik nam toe. Ook bij het Adviespunt van School & Veiligheid zagen we de afgelopen periode een toename van het aantal vragen over met name seksuele grensoverschrijdend gedrag.

Stichting School & Veiligheid biedt scholen ondersteuning bij het vormgeven aan een seksueel integer en veilig schoolklimaat. Zo biedt de leidraad Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig schoolleiders aandachtspunten voor preventie, handelen en curatie bij grensoverschrijdend gedrag. Schoolleiders die beleid willen ontwikkelen op het gebied van seksuele integriteit, kunnen gebruik maken van de SGG-preventietool. Hiermee kunnen ze op een praktische manier hun schoolbeleid met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en een veilig schoolklimaat op orde brengen.

Veiligheidsbeleid

Een goed veiligheidsbeleid vormt het fundament voor een sociaal veilig schoolklimaat. Daarom lanceren we binnenkort een geheel nieuw Digitaal Veiligheidsplan. Scholen kunnen deze tool gebruiken om te werken aan hun schoolveiligheidsplan. In het Digitaal Veiligheidsplan kunnen scholen alles wat er komt kijken bij het veiligheidsplan verzamelen en omschrijven. Daarnaast geeft het Digitaal Veiligheidsplan inzicht in wetgeving en tools die scholen kunnen gebruiken om te werken aan een sociaal veilig klimaat.

Versterken burgerschapsonderwijs

Uit de Staat van het Onderwijs blijkt dat de aandacht voor en de bewustwording van het belang van burgerschap is toegenomen. Veel scholen en besturen geven aan dat ze werken aan hun visie en het in kaart brengen van het aanbod, maar dat concrete doelen nog ontbreken.

Om scholen daarbij te ondersteunen, participeert Stichting School & Veiligheid in het Expertisepunt Burgerschap. Een van de doelen van het Expertisepunt is om doelgericht, planmatig en herkenbaar burgerschapsonderwijs te stimuleren, waarbij de school een veilige oefenplaats is. Via de website, nieuwsbrieven en het jaarlijkse magazine biedt het Expertisepunt informatie aan besturen, schoolleiding, coördinatoren en docenten in het po, vo en mbo.