Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Verbinden voor veiligheid

Er is de afgelopen tijd veel gezegd en geschreven over de lessen die wij kunnen trekken uit het lesgeven op afstand. Ook als het gaat om de sociale veiligheid en het belang daarvan. School & Veiligheid heeft voor u een samenvatting gemaakt: Verbinden voor veiligheid.

Wat heeft u gemist in de afgelopen maanden om te kunnen zorgen voor sociale veiligheid? Welke lessen zijn er uit de afgelopen periode te halen waar u het komend schooljaar uw voordeel mee kunt doen? School & Veiligheid geeft, op basis van verschillende artikelen, handvatten om in te zetten wanneer nodig.

Als u weet wat er nodig is om te kunnen zorgen voor een sociaal veilige leeromgeving, kunt u het ook in uw werk ‘organiseren’, fysiek en online. Denk bijvoorbeeld aan terloopse gesprekjes met leerlingen, waardoor u weet wat er speelt. Zaken die in het online lesgeven juist hebben geholpen, kunt u vasthouden en inzetten in de klassikale lessen. Bijvoorbeeld meer zicht op de thuissituatie of het contact met ouders over het welbevinden van hun kinderen.

Download hier de publicatie ‘Verbinden voor veiligheid’.

Verder lezen?

In de publicatie staan verschillende links naar verdiepende informatie. Daarnaast kunnen de onderstaande artikelen ook interessant voor u zijn: