Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Forse verschillen binnen VMBO in aandacht voor gymles

Onderzoek Mulier Instituut in opdracht van KVLO

Uit de 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs (2018) kwam naar voren dat het aantal lesuren op veel scholen voor VMBO GL/TL significant lager is dan de richtlijn die het ministerie van OCW hanteert. 56 procent van deze scholen voldoet niet aan deze richtlijn. In een nadere analyse van de onderzoeksgegevens van het Mulier Instituut blijkt dat er binnen het VMBO flinke verschillen zijn in aandacht voor de gymles.

Dat concludeert het Mulier Instituut in het rapport Lestijd lichamelijke opvoeding GL/TL uitgelicht, waar in opdracht van de KVLO, de vakvereniging voor docenten en leerkrachten lichamelijke opvoeding, een aanvullende analyse op basis van de 1-meting is verricht.

Het gemiddeld per week te geven lesuren volgens de richtlijn is – uitgaande van 40 lesweken per jaar – voor VMBO 2,5 uur, voor HAVO 2,2 uur en voor VWO 2 uur. De gemiddelde lestijd per week is binnen de leerjaren van het VMBO GL/TL over het algemeen niet lager dan bij HAVO en VWO, maar de richtlijn is relatief zwaarder voor het VMBO dan voor de HAVO en het VWO. Op scholen waarbinnen VMBO GL/TL weinig lestijd wordt ingeroosterd, wordt voor andere VMBO-stromen, HAVO en VWO ook weinig lestijd ingeroosterd.

Wanneer scholen worden vergeleken die wel en niet aan de richtlijn voor het VMBO GL/TL voldoen, blijkt dat op scholen die niet aan de richtlijn voldoen gemiddeld minder tijd voor één les lichamelijke opvoeding wordt ingeroosterd, met name in de onderbouw. Wat betreft aanpak van lichamelijke opvoeding blijkt dat scholen die niet aan de richtlijn voldoen minder aandacht hebben voor leerlingen met sportief talent en minder waarde hechten aan rapportcijfers voor gym dan scholen die wel aan de richtlijn voldoen. Ook is de beoordeling van de kwaliteit van lichamelijke opvoeding op hun schoollocatie tussen beide groepen sectieleiders verschillend. Een aanzienlijk deel van de sectieleiders van scholen die niet aan de richtlijn voldoen beoordeelt de totale lestijd als slecht/onvoldoende en een meerderheid wil meer lessen lichamelijke opvoeding aanbieden. Nader onderzoek moet uitwijzen of op brede scholengemeenschappen de HAVO-/VWO-norm ook voor de VMBO GL/TL-leerlingen wordt gehanteerd. In overleg met het ministerie zal dit vraagstuk in de 2-meting nadrukkelijk worden onderzocht.

Klik hier voor het rapport Lestijd lichamelijke opvoeding gl/tl uitgelicht; een aanvullende analyse op basis van de 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs.

Klik hier voor de 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs.

Klik hier voor het factsheet met de belangrijkste resultaten.