Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Brein in de groei

Cahier over ontwikkeling van het adolescente brein en gedrag

Het soms dwarse en tegendraadse gedrag van jongeren past precies bij de groei naar een volwassene. Hoe dat precies zit lees je in het cahier ‘Brein in de groei; over ontwikkeling van het adolescente brein en gedrag’. Dit cahier is opgesteld door de Stichting Biowetenschap en Maatschappij. De PDF is gratis te downloaden.

De weg naar volwassenheid is niet voor iedere jongere even eenvoudig. Jongeren nemen meer risico en proberen soms onverstandige dingen uit. Door deze kwetsbaarheid en een interne drang naar sociale status is het ook een periode waarin ernstige problemen kunnen ontstaan, zoals middelenmisbruik, crimineel gedrag en depressie. Het is tegelijkertijd ook de tijd dat jongeren ontdekken welke talenten ze hebben, en waarin ze de meeste creatieve oplossingen voor problemen kunnen bedenken.

In dit cahier vertellen ontwikkelingspsychologen, (kinder)neuropyschologen, psychofysiologen, (kinder)psychiaters en andere hersen- en gedragswetenschappers vanuit hun vakgebied de laatste stand van zaken over de ontwikkeling van de hersenen van kinderen vanaf de geboorte tot volwassenwording, en hoe dat invloed heeft op hun gedrag.

Over de auteurs

Dit cahier werd samengesteld door Katy de Kogel (senior wetenschappelijk medewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en boegbeeld voor NeuroLabNL), Sabine Peters (universitair docent aan het Instituut Psychologie van de Universiteit Leiden), Annelinde Vandenbroucke (programmacoördinator van het Startimpuls onderdeel van NeuroLabNL), Bas Defize (docent aan het Utrecht University College en bestuurslid van de stichting Biowetenschappen en Maatschappij) en Astrid van de Graaf (freelance wetenschapsjournalist en science writer te Delft).

Met een voorwoord van Eveline Crone, hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden en winnaar van de Spinozapremie in 2017.

Aan het cahier werkten wetenschappers en specialisten mee van onder meer de Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit van Amsterdam, Radboud University, Open Universiteit, Amsterdam University Medical Center, en de Universiteit van Maastricht.

Het cahier is hier gratis te downloaden. Een betaalde printversie is bij de Stichting Biowetenschap en Maatschappij te bestellen.