Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Handige tools, producten en trainingen om onbedoelde tienerzwangerschap te voorkomen

Samenwerking Rutgers, Fiom en Soa Aids Nederland

Gedurende vijf jaar hebben Rutgers, Fiom en Soa Aids Nederland hard gewerkt aan versterking van de preventie van onbedoelde tienerzwangerschap en keuzehulp. Speciaal voor professionals hebben de drie partijen een aanbod van handige tools, producten, trainingen en meer ontwikkeld.

Op jonge leeftijd een kind krijgen heeft veel impact, niet alleen op de jonge ouders zelf, maar ook op de maatschappij. Tienerouders hebben vaak veel zorg en ondersteuning nodig. Vanuit hun omgeving, maar ook van hulpverlening en gemeente. Jaarlijks worden ongeveer 4.000 jongeren onder de 20 jaar zwanger. Alhoewel het aantal tienerzwangerschappen daalt, zijn er nog steeds groepen die extra aandacht verdienen. Het blijft belangrijk om te investeren in de preventie van onbedoelde tienerzwangerschappen.

Het ministerie van VWS heeft in 2014 financiële middelen ter beschikking gesteld om een extra impuls te geven aan de preventie van onbedoelde tienerzwangerschap en keuzehulp. In dit Impulsproject Preventie Ongewenste Tienerzwangerschappen (IPOT) hebben de drie partijen nieuwe kennis vergaard over de achtergrondfactoren bij onbedoelde tienerzwangerschap en meer zicht gekregen op effectieve instrumenten voor preventie.

De drie partijen hebben materialen ontwikkeld om jongeren beter voor te bereiden op seksuele relaties, hen te informeren welke betrouwbare anticonceptiemethoden er allemaal zijn, hoe je die gebruikt, en hoe je tot een passende keuze kunt komen. Maar ook wat je kunt doen als je onveilige seks hebt gehad of welke keuzes je hebt bij een onbedoelde zwangerschap. Jongeren gaan steeds meer zelf op zoek naar informatie. De informatie over zwangerschap en anticonceptie op betrouwbare online kanalen als Sense.info is uitgebreid en verbeterd.

Om jongeren te ondersteunen bij het maken van verantwoorde keuzen, is het belangrijk dat niet alleen ouders, maar ook docenten en andere professionals het gesprek aangaan met jongeren.
Voor verschillende onderwijsniveaus hebben de drie partijen daarom lesmethoden ontwikkeld of vernieuwd. Voor jeugdhulp en jongerenwerk zijn interventies doorontwikkeld met speciale aandacht voor kinderwens, jong ouderschap en anticonceptie. Om huisartsen, abortusartsen, gynaecologen en verloskundigen te ondersteunen bij anticonceptiecounseling op maat en keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap, zijn er verschillende tools en trainingen. Ook voor praktijkondersteuners, doktersassistenten en verpleegkundigen hebben de drie partijen een ondersteuningsaanbod. Voor gemeenten die op lokaal niveau meer willen inzetten op preventie bieden de drie partijen concrete tips voor effectief beleid.

Voor iedere professional is een overzicht gemaakt van ontwikkelde tools en producten. Deze zijn direct inzetbaar, en bovendien gratis beschikbaar (behalve de lesmethodes) via www.rutgers.nl/preventie-tienerzwangerschap.