Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Hoe gezond is onze jeugd?

Tweede editie landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd

Dit najaar vindt voor de tweede keer de landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd plaats. Alle GGD’en onderzoeken dan de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de middelbare scholieren. Dit doen zij in samenwerking met het RIVM. Daarmee geven ze uitvoer aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren.

De jeugd wordt bevraagd op thema’s als roken, drinken, seksuele ervaringen en (cyber)pesten. Met de resultaten van het onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen. Het onderzoek vindt plaats in de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs.

Scholen spelen een hoofdrol bij de dataverzameling voor de Gezondheidsmonitor Jeugd. Voor een goed landelijk én gemeentelijk beeld is het belangrijk dat alle leerlingen in de klassen 2 en 4 meedoen aan het onderzoek. De komende maanden zullen alle GGD’en de scholen benaderen en vragen hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. Bekijk de informatiefilm(externe link) hoe het onderzoek op de scholen verloopt.


In 2015 vond de eerste editie plaats van de landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd.


Alle 25 GGD'en van Nederland namen eind 2015 vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Bijna 100.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, sporten, roken en drinken. Het onderzoek zal elke 4 jaar herhaald worden.


Regionaal en lokaal

In elke GGD regio is een steekproef genomen van tweede en vierde klassen van het regulier voortgezet onderwijs. De omvang van de steekproeven verschilde per regio: de kaart geeft dit weer. Alle GGD regio’s hebben bijgedragen aan prevalentiecijfers op landelijk niveau. Daarnaast zijn in 14 regio’s ook prevalentiecijfers op regionaal niveau (GGD regio) beschikbaar. In 9 van die 14 GGD regio’s werden alle tweede en vierde klassers uitgenodigd om mee te doen, zodat in die regio’s ook prevalentiecijfers voor gemeenten beschikbaar zijn.


Gezondheidsmonitor Jeugd versus andere bronnen

Het belang van de Gezondheidsmonitor Jeugd is vooral het grote aantal deelnemers waardoor naast de landelijke referentiecijfers ook regionale en gemeentecijfers beschikbaar zijn en uitsplitsingen naar veel verschillende subgroepen mogelijk zijn. Op VZinfo worden ook andere leefstijlcijfers gepresenteerd over de jeugd. Deze cijfers kunnen afwijken van de cijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd. Verschillen in dataverzamelingen ontstaan door bijvoorbeeld: het jaar en het seizoen van afname van de vragenlijst, de leeftijd van de respondenten en de precieze formulering van de vragen die zijn gesteld. VZinfo presenteert bij voorkeur cijfers met een jaarlijks/tweejaarlijkse updatefrequentie, zoals die van het CBS en het Trimbos Instituut, zodat trends gepresenteerd kunnen worden.


Meer informatie


Voor vragen of meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met een GGD bij u in de buurt.