Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Hoe om te gaan met ‘klimaatspijbelen’?

Leerlingen houden op donderdag 7 februari klimaatmars in Den Haag

In navolging van scholierenacties in België is voor donderdag 7 februari een klimaatmars van leerlingen in Den Haag aangekondigd. Wat betekent dit voor scholen?

Scholieren hebben geen stakingsrecht. Dat is voorbehouden aan werknemers in loondienst. Scholieren hebben leerplicht. Zij zijn tot hun achttiende verplicht naar school te gaan of in het bezit van een havo/vwo diploma te zijn.

Scholieren die ongeoorloofd afwezig zijn van school, bijvoorbeeld omdat ze demonstreren, spijbelen. De school is verplicht om ongeoorloofde afwezigheid van 16 uren les- of praktijktijd in een periode van 4 aaneengesloten lesweken te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar bepaalt hoe ernstig het is en kan in het uiterste geval sancties opleggen. Als een leerling één dag in bovengenoemde periode spijbelt om te demonstreren, is de school dus niet verplicht dat te melden.

De schoolleiding kan besluiten toestemming aan de leerlingen te geven voor afwezigheid bij de lessen. Bijvoorbeeld als de school vindt dat het demonstreren aansluit bij het onderwijsprogramma. Geeft een school toestemming om te demonstreren dan is er dus geen sprake van spijbelen.

Bron: VO-raad